President Ni?inistö träffade talmannen för representanthuset i Förenta staternas kongress

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade talmannen för representanthuset i Förenta staternas kongress John Boehner på Presidentens slott tisdagen den 30 juni. Under diskussionerna behandlades bl.a. de bilaterala transatlantiska förbindelserna och TTIP-partnerskapet, säkerheten i Östersjöområdet samt energifrågor.

Som inledning på diskussionerna hälsade president Niinistö talman Boehner och de medlemmar i representanthuset som deltog i mötet välkomna till Finland. Enligt president Niinistö kommer gästerna under resan att lära sig mycket om de problem som Europa står inför: ekonomin, läget i Grekland och krisen i Ukraina.

”Det är mycket viktigt att ert besök även befäster de transatlantiska förbindelserna. Transatlantiskt brobyggande är ett värde i sig”, sade president Niinistö.

Talman Boehner betonade de goda bilaterala relationerna mellan Finland och Förenta staterna. Finland har alltid varit en god bundsförvant och vän till Förenta staterna, sade han.

Sju medlemmar i representanthuset deltog i mötet, nämligen Susan Brooks, Mike Kelly, Daniel Lipinski, John Shimkus, Michael Simpson, Anne Wagner och Greg Walden.

Under sitt besök träffade talman Boehner även riksdagens talman Maria Lohela och utrikesminister Timo Soini.

Representanthusets talman är den tredje i Förenta staternas statliga rangordning, genast efter presidenten och vicepresidenten. Talman Boehner tillträdde uppgiften i januari 2011.

Bild: Lehtikuva

Bild: Lehtikuva