President Niinistö träffade Uruguays president: Små länder måste framhäva vikten av internationell ordning

Foto: Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

”Uruguay och Finland är, trots avståndet, i många hänseenden lika och i väldigt likartade situationer. Vi delar samma värderingar: mänskliga rättigheter och jämlikhet, som båda hör till en demokrati. De är viktiga för oss”, konstaterade republikens president Sauli Niinistö efter att ha träffat Uruguays president Tabaré Vázquez i Helsingfors den 13 februari 2017.

Presidenterna diskuterade Finlands och Uruguays politiska och ekonomiska relationer och samarbetsmöjligheter. På agendan stod också aktuella frågor som gäller EU och Latinamerika, FN-frågor, den internationella säkerhetssituationen samt utsikterna inom världsekonomin.

Finland stöder Uruguays arbete i FN 

På presskonferensen efter mötet gratulerade president Vázquez Finland med anledning av 100-årsjubiléet och konstaterade att ländernas relationer är utmärkta. President Niinistö sade att ländernas goda samarbete har synts också i FN: ”Vi har varit ense och drivit goda frågor. Att Uruguay nu är icke-ständig medlem i FN:s säkerhetsråd är utomordentligt fint. Vi gratulerar er till valet och är övertygade om att ni gör ett gott arbete”, sade president Niinistö. 

President Niinistö nämnde också att länderna har mött väldigt liknande utmaningar. Relationerna till USA är viktiga för båda. ”Framväxten av protektionistiska tankar orsakar särskild oro. Även här i vår närmiljö är vi i en liknande situation. EU har stött på flera svårigheter: brexit, situationen efter finanskrisen och kanske även det missnöje med unionen som många länder upplever. I Sydamerika har organisationen Mercosur på motsvarande sätt upplevt svårigheter”, tillade president Niinistö.

Tätare ekonomiska relationer 

Båda presidenterna lyfte fram de täta ekonomiska relationerna mellan länderna. I samband med besöket undertecknades ett fördrag om samarbete inom tullområdet, vilket enligt president Niinistö visar att samarbetet kommer att intensifieras ytterligare. 

På presskonferensen behandlades även frågan om UPM:s eventuella nya investering i en cellulosafabrik i Uruguay. Enligt president Niinistö är en eventuell investering ett gott exempel på hur ländernas ekonomiska relationer fungerar. 

”I dessa tider är det ytterst viktigt att små nationer som har erfarenhet av att under krävande förhållanden leva med stora grannländer håller ihop. Vi måste framhäva vikten av internationell ordning, t.ex. FN:s roll. Vad gäller cellulosaindustrin har jag förstått att en investering skulle gagna såväl Uruguay som Finland. Jag tror att diskussionerna fortsätter”, sade president Niinistö.  

Enligt president Vázquez är förhandlingarna ännu i startgroparna, men Uruguays regering är mycket intresserad av att föra projektet vidare. ”Vi letar aktivt efter lösningar på de frågor som är öppna. Vi har stora förhoppningar om att investeringen blir verklighet”, sade president Vázquez.

Under sitt besök träffar president Vázquez även riksdagens talman Maria Lohela och statsminister Juha Sipilä. Han besöker också UPM:s huvudkontor. President Vázquez är dessutom huvudtalare vid ett seminarium om förebyggande av rökning på Biomedicum och vid ett för uruguayska och finska företag avsett företagsforum på Ständerhuset som syftar till att öka företagssamarbetet mellan länderna.

På sitt besök åtföljs president Vázquez av utrikesminister Rodolfo Nin Novoa, ekonomi- och finansminister Danilo Astori, ministern för trafikfrågor och offentliga arbeten Victor Rossi, industri-, energi- och gruvminister Carolina Cosse, jordbruks- och fiskeminister Tabaré Aguerre samt bostads-, regionplanerings- och miljöminister Eneida de León. En företagsdelegation deltar också i resan.

Video: Presskonferensen

Fotos

 Besök av Uruguays president Tabaré Vázquez den 13–14 februari 2017. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli  Visit of President of Uruguay Tabaré Vázquez on 13–14 February 2017. Photo: Matti Porre/Office of the President of the Republic of Finland d  Vieraskirjan allekirjoitus. Kuva: Juhani Kandell/Tasavallan presidentin kanslia
 Besök av Uruguays president Tabaré Vázquez den 13–14 februari 2017. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli  Besök av Uruguays president Tabaré Vázquez den 13–14 februari 2017. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli  Besök av Uruguays president Tabaré Vázquez den 13–14 februari 2017. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli
 Besök av Uruguays president Tabaré Vázquez den 13–14 februari 2017. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli  Besök av Uruguays president Tabaré Vázquez den 13–14 februari 2017. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli  Besök av Uruguays president Tabaré Vázquez den 13–14 februari 2017. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli
 Besök av Uruguays president Tabaré Vázquez den 13–14 februari 2017. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli