President Niinistö träffar europeiska presidenter i Portugal

I mötet deltar Portugals, Finlands, Bulgariens, Estlands, Lettlands, Polens, Tysklands, Ungerns och Österrikes presidenter.

I mötet deltog Portugals, Finlands, Bulgariens, Estlands, Lettlands, Polens, Tysklands, Ungerns och Österrikes presidenter. Copyright © Republikens presidents kansli

Den 29–30 september 2014 deltog republikens president Sauli Niinistö i ett inofficiellt möte för de europeiska presidenterna i Braga i Portugal. Mötets huvudteman var energifrågor, invandring samt forskning och innovationer.

Den andra mötesdagen, tisdagen den 30 september, höll president Niinistö ett inledande anförande vid en session som behandlade forskningens och innovationernas roll i främjandet av tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.

I sitt anförande påpekade president Niinistö att innovationer och vetenskapliga genombrott genomförs av människor och inte institutioner. ”Vi måste kunna locka de bästa förmågorna och skapa en anda som sporrar till företagsamhet, risktagning, kreativitet och innovativitet och som också tål misslyckanden.”

President Niinistö nämnde toppmötet i Lissabon år 2000, då man bestämde att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomiska område, som ett exempel på detta. Beslutet ledde dock inte till resultat, utan Förenta staterna och Asien har i många jämförelser klarat sig bättre.

Enligt president Niinistö krävs det en genuint öppen marknad och bättre lagstiftning för att stärka Europas konkurrenskraft. Utvecklandet av den digitala inre marknaden har en nyckelroll, och även automationen bör gagna Europa när den billiga arbetskraftens betydelse för konkurrenskraften minskar. Europa skulle kunna ta rollen som föregångare också i fråga om utvecklandet av smarta energilösningar och innovationer som gäller åldrande, hälsa och välmående.

”Inom alla dessa sektorer behövs det bättre reglering, enhetliga marknader, gemensamma standarder, europeiska nätverk och en stark handelspolitik. Vi måste stödja företagande”, sade president Niinistö, och påminde särskilt om hur viktiga små och medelstora företag och start up-företag är. Presidenten framhävde också vikten av samarbete mellan universiteten, det ekonomiska livet och politiken när det gäller att främja innovationer.

Energisäkerheten framme

Före måndagens möte förde president Niinistö bilaterala diskussioner med mötets värd, Portugals president Aníbal Cavaco Silva. Presidenterna diskuterade bl.a. Europas ekonomi, krisen i Ukraina och läget i Nordafrika och Mellanöstern och konsekvenserna för Europa.

Energifrågor och särskilt energisäkerhet var temat för den första arbetssessionen på måndag eftermiddag. Vid sessionen behandlades det geopolitiska läget och bl.a. krisens konsekvenser med tanke på energisäkerheten i Europa. Polens president Bronisław Komorowski höll ett inledande anförande.

Vid den andra sessionen behandlades invandring och olaglig migration, flyktingskap och människohandel. Vid diskussionerna försökte man hitta olika sätt att svara på det invandringstryck som drabbar framför allt Europas sydliga gräns. Portugals förre president Jorge Sampaio höll ett anförande om temat.

Det två dagar långa mötet inbegrep även ett besök på det internationella laboratoriet för nanoteknologi, International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) i Braga.

I den s.k. Arraiolos-gruppens möte deltog Bulgariens, Estlands, Lettlands, Polens, Portugals, Tysklands, Ungerns och Österrikes presidenter. Gruppen sammanträdde första gången år 2003 i Arraiolos i Portugal, som gett gruppen dess namn. Arraiolos-möten har ordnats i Finland åren 2005 och 2012.

Copyright © Republikens presidents kansli

Portugals president Aníbal Cavaco Silva och president Sauli Niinistö träffade den 29 september. Copyright © Republikens presidents kansli

Bilder

 Möte för europeiska presidenter i Portugal den 29.-30.9.2014. Copyright © Republikens presidents kansli  Möte för europeiska presidenter i Portugal den 29.-30.9.2014. Copyright © Republikens presidents kansli  Möte för europeiska presidenter i Portugal den 29.-30.9.2014. Copyright © Republikens presidents kansli
 Möte för europeiska presidenter i Portugal den 29.-30.9.2014. Copyright © Republikens presidents kansli  Möte för europeiska presidenter i Portugal den 29.-30.9.2014. Copyright © Republikens presidents kansli  Möte för europeiska presidenter i Portugal den 29.-30.9.2014. Copyright © Republikens presidents kansli
 Möte för europeiska presidenter i Portugal den 29.-30.9.2014. Copyright © Republikens presidents kansli