President Niinistö träffar ordförandena för partierna i riksdagen

Republikens president Sauli Niinistö träffar ordförandena för de partier som valts till riksdagen måndagen den 4 april 2022.

Tema för mötet är det rådande säkerhetslägets inverkan på Finlands utrikes- och säkerhetspolitik samt de fortsatta åtgärder som detta kräver.

Senast möttes president Niinistö och ordförandena för de partier som valts till riksdagen den 10 mars.