President Niinistö utnämnde den nya regeringen: Nu behövs det förebilder

Foto: Republikens presidents kansli.

Foto: Republikens presidents kansli.

Republikens president Sauli Niinistö utnämnde fredagen den 29 maj 2015 den nya regeringen. Regeringen, som leds av statsminister Juha Sipilä, är Finlands 74:e regering.

”Er huvudsakliga uppgift är att ändra Finlands kurs”, sade president Niinistö till den nya regeringen, som gjorde ett besök i Presidentens slott. ”Alltför länge har vi inbillat oss att det goda vi uppnått kommer att fortsätta automatiskt. Vi vet alla att när man reparerar gammalt köper man sig även i bästa fall endast tid. Därför behöver vi djärva nya handlingar för att hjälpa Finland att övervinna sina svårigheter.”

Presidenten sade att han stöder statsministern i hans utmaning om ett nationellt gemensamt talkoarbete för måttfullhet. ”Förhoppningsvis når budskapet fram och förhoppningsvis tas det även emot. Vi som har det bra måste förstå att vi kan ha det ännu bättre om ingen har det dåligt. Nu behövs förebilder.”

President Niinistö bedömde att saneringen av ekonomin kommer att vara den nya regeringens svåraste uppgift. ”Ni kommer att få höra mycket om vad man inte får göra, mindre om vad man i stället borde göra, och ingenting om var vi skulle stå om ingenting gjordes. Jag tror nämligen inte att någon längre har mage att tycka att det räcker att vi fortsätter på samma linje och låter skulden växa, utan bekymmer om morgondagen.”

Enligt presidenten medför det nya regeringsprogrammet inga större ändringar i de utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjerna. ”Kontinuitet är viktigt, men med beaktande av tidens gång och utvecklingen omkring oss.  Därför är det positivt att det i programmet föreslås satsningar på säkerställandet av vår försvarsförmåga och att programmet tar sikte på att stärka de interna förutsättningarna för den yttre säkerheten”, sade presidenten.

Snedvridenhet mellan förväntningar och möjligheter

Före den nya regeringens besök gjorde Alexander Stubbs avgående regering ett besök i Presidentens slott. Enligt president Niinistö ställdes det mycket höga förväntningar på den korta regeringsperioden. ”När Er regering bildades gjorde jag en anspelning på att Ni ställs inför en dubbel utmaning: på bordet låg stora helheter och väntade på beslut, medan det i offentligheten såg ut som om de bara saknade ”finslipning”. En gammal sanning inom politiken upprepades: ingenting är avgjort innan riksdagen fått sista ordet”, sade president Niinistö.

Enligt presidenten förelåg det en snedvridenhet mellan förväntningarna och möjligheterna som överskuggade det faktum att man även nådde resultat under regeringsperioden, såsom tryggade arbetsplatser inom varvsindustrin och skötseln av krisen i Ukraina, där Finland agerade konsekvent och beslutsamt under de föränderliga förhållandena.

I sitt tal hänvisade presidenten även till den diskussion som fördes om regeringens eventuella avgång och bedömde att situationen nödvändigtvis inte skulle ha lett till en upplösning av riksdagen. ”Min uppfattning är att ett regeringsbyte mitt under riksdagens mandatperiod till följd av det politiska läget eller förändringar i omständigheterna och utgångspunkterna inte skulle utgöra ett bakslag för vår stabila parlamentarism. Om man kan hitta en sådan sammansättning som har riksdagens förtroende, då kan man också fortsätta arbeta med den sammansättningen.”