President Niinistö utnämnde den nya regeringen: viktigt att skapa förutsättningar för säkerhet och stabilitet

Statsminister Antti Rinnes nya regering på besök i Presidentens slott den 6 juni 2019. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Statsminister Antti Rinnes nya regering på besök i Presidentens slott den 6 juni 2019. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö utnämnde Finlands nya regering torsdagen den 6 juni 2019. Den nya regeringen leds av statsminister Antti Rinne och är det självständiga Finlands 75:e regering.

”Det ställs stora förväntningar på er, ni kommer att ställas inför utmaningar och krav. Det är mycket viktigt att en regering med bred bas bygger på enighet och ömsesidigt förtroende”, sade president Niinistö till medlemmarna i den nya regeringen när de besökte Presidentens slott.

”Beslutsfattandet inom regeringen är kollegialt; besluten fattas tillsammans och också ansvaret för dem bärs tillsammans. Ett ömsesidigt förtroende inom regeringen stärker även andras förtroende för det politiska systemet.”

President Niinistö tror att instabiliteten i världen kommer att fortsätta, och det krävs att regeringen har förmåga att svara på snabba förändringar Framtida utmaningar är bland annat de avancerande klimatförändringarna, den växande skuldbördan och oron för pensionssystemets hållbarhet.

”Enligt min mening är den stora uppgiften för Finlands regering att skapa förutsättningar för säkerhet och stabilitet. Sådana förutsättningar att ingen ska bli tvungen att avstå från sina planer, må de sedan handla om att förverkliga sig själv, att bilda familj eller att få barn.”

President Niinistö hoppades på ett lika nära samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitiken som med den föregående regeringen. ”För egen del ser jag fram emot ett okomplicerat, nyttigt och angenämt samarbete. Jag önskar er styrka och framgång i ert arbete för Finlands bästa.”

Ni har sannerligen jobbat!

Den avträdande regeringen under ledning av statsminister Juha Sipiläs avlade ett avskedsbesök på Presidentens slott före den nya regeringen. President Niinistö tackade den gamla regeringen för ett gott samarbete och konstaterade att dess period inte har varit lätt. ”Läget i världen, i den internationella politiken och i Europeiska unionen har förändrats och blivit ytterst instabilt. Ofta har det känts som om vi redan varit med om allt, tills vi möts av nya överraskningar. Även i fråga om dem har Finland lyckats hålla kursen stabil.”

”I ert regeringsprogram betonades vikten av att balansera Finlands ekonomi. Som jag förutspådde för fyra år sedan har ni ofta fått höra vad ni absolut borde eller inte borde göra. I fråga om ekonomin och sysselsättningen är vårt läge bättre än någonsin under detta årtionde, så ni har sannerligen jobbat!”

”I säkerhetsfrågor har vi under er regeringsperiod gjort stora framsteg. Er regering överlämnade till riksdagen flera lagförslag som har förbättrat vår förmåga att svara på de utmaningar som ställer vår säkerhet på prov, såväl internt som externt. Det goda måste stå starkt i försvaret av det goda.”