President Niinistö: Var och en bär ett ansvar för att stoppa coronaviruset

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Enligt republikens president Sauli Niinistö är det viktigt att de beslut som fattas nu genomförs för att coronavirusets spridning ska stoppas. Det förutsätter ansvarstagande av var och en.

President Niinistö talade om coronavirusläget i en specialsändning på Yle Radio 1 och Radio Suomi fredagen den 20 mars 2020. I intervjun framhöll presidenten individens ansvar i denna nya och utmanande situation, där regeringen bland annat bett finländarna att minimera sina sociala kontakter. Presidenten sade att finländarna sällan tilldelats en sådan verkställande makt som nu, och denna makt bör utövas klokt.

”Vanligtvis när vi fattar officiella beslut är det regeringen och myndigheterna som verkställer dem. Nu är det allas uppgift att verkställa besluten – för vår egen del och i förhållande till andra människor. De här besluten har ingen effekt i sig, bara om de efterlevs”, sade presidenten.

President Niinistö berättade att han irriteras av den tudelning som förekommit i debatten, det vill säga att människor delas in i över 70-åringar och under 70-åringar. De äldre ska inte uteslutas ur det finska samhället utan genom åtgärderna försöker vi hålla alla finländare friska och på så vis delaktiga i samhället. ”De här besluten ska skydda, inte exkludera.”

All risktagning vad gäller coronaviruset anser presidenten att ska upphöra senast nu, för våghalsigt beteende kan leda till sjukhuset. ”Sedan kan man ligga där och fundera över om man borde ha varit lite försiktigare. I värsta fall kan din våghalsighet leda till att dina närstående ligger i sängen bredvid. Nu ska alla ta sitt förnuft till fånga.”

Svåra tider också för ekonomin

Förutom att coronaviruset har lett till en mycket svår social och mental situation, har vi också ekonomiskt svåra tider framför. Till exempel små företag som erbjuder personliga tjänster har redan hamnat i en svår sits. Om epidemin pågår länge kommer också större företag att få det svårt.

President Niinistö anser att det viktigaste just nu är att hålla igång så många funktioner som möjligt. Han sade att han tror att vi i ett senare skede kommer att återkomma till ekonomins spelregler med ännu öppnare kort, men att tiden ännu inte är inne för det.

”Sedan efteråt, kanske ännu i flera år, kommer vi att få fundera på hur ekonomin ska komma på fötter igen. Jag är emellertid av den åsikten att friska människor nog kan hantera också svåra ekonomiska frågor sedan när den här pandemin är förbi. Men om vi alla blir allvarligt sjuka, så har vi dubbla problem”, sade presidenten.

Sammanhållning och förmåga att tåla motgångar viktigare än någonsin

Finland har än en gång valts till världens lyckligaste land på FN:s internationella lyckodag den 20 mars. Också under de rådande undantagsförhållandena tror president Niinistö på finländarnas resiliens och uthållighet.

”Saker och ting har framskridit ganska bra i vår välfärdsstat. Vi är världens lyckligaste folk. Ur den synvinkeln kanske någon tvivlar på det här folkets förmåga att klara sig under svåra förhållanden. Men jag tycker att exemplen under de senaste veckorna visat, att här nog finns resiliens och uthållighet. Att vi alla nu tänker på hälsa, utkomst och närstående, är ett tecken på att vi är på en hållbar grund.”

President Niinistö sade att han förstår att det redan blivit tungt för många att avhålla sig från sina normala sociala kontakter. ”Tyvärr är ingen förändring i sikte under de närmaste dagarna eller veckorna, men förhoppningsvis ändå under de kommande månaderna. Vi måste fortsättningsvis hålla fysisk distans till varandra, men satsa desto mer på den mentala närheten.”

Han berättade att han redan lagt märke till denna närhet och sammanhållning: ”Jag tycker redan att jag sett fina exempel på att hjälpen fungerar. Det kan kallas kärlek till sina medmänniskor. Om jag ser att någon lider så hjälper jag så gott jag kan. Om vi kan uppbåda mer av denna anda, vilket det ser ut som att vi kan, så är vi på rätt väg.”

Ljuspunkter trots mörka moln

När redaktör Petri Kejonen frågade om det inte finns några ljuspunkter trots det mörka coronamolnet, lyfte president Niinistö fram våren och naturen. ”Naturen bryr sig inte om våra bekymmer. Den är alltid levande och rörlig. Det ger en viss tröst i denna situation. En annan ljusglimt är att vi nu får följa vårens ankomst och livets seger.”

Presidenten påminde än en gång om vikten av att ta hand om sig själv men också om andra. ”Vi är fullständigt fria att värna om varandra. Vi är också fullständigt fria att ta hand om oss själva och att följa de regler och rekommendationer som getts – var och en, oberoende av ålder. Det är frihet. Det är frihet från det onda.”

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli