President Niinistö vid avslutning av valperioden: Finlands har följt en stabil och konsekvent linje

Bild: Hanne Salonen / Eduskunta

Bild: Hanne Salonen / Eduskunta

De magra åren inom ekonomin samt säkerheten var huvudteman för republikens president Sauli Niinistös tal vid avslutningen av riksdagens valperiod den 14 april i Finlandia-huset. Enligt presidenten har valperioden varit som att släpa en släde i uppförsbacke, där släden ständigt fyllts med nya bördor i form av problem i euroområdet, en allt svagare ekonomisk utveckling och krisen i Ukraina.

Vi har inte lyckats nå krönet, men vi har inte heller störtat ned för backen och kommer inte heller att göra det. ”Så länge man stått enad har något sådant aldrig kunnat ske”, sade president Niinistö, med hänvisning till den föregående recessionen på 1990-talet: ”Då talade man om vilja – ja i själva verket talade man inte ens om det, man helt enkelt kände viljan.  Man talade om en mission, en stor uppgift, och skred till verket, med mindre offentlighet och mer hårt arbete. Kanske lyckades man också delvis med uppgiften.”

Arabvåren har utmynnat i en mängd farliga konflikter i Europas södra grannskap, krisen i Ukraina och Rysslands agerande har undergrävt säkerheten i Europas östra områden. ”Tusentals har dödats, den säkerhetspolitiska stabiliteten är hotad och centrala folkrättsliga principer har åsidosatts. Samtidigt har relationerna mellan Ryssland och västländerna skärpts på ett sätt som vi inte har bevittnat sedan det kalla krigets dagar ”, sade presidenten.

Enligt president Niinistö är det uppenbart att Europa måste använda metoder man kanske inte är van vid för att tackla dessa utmaningar. ”Finland har följt en stabil och konsekvent linje. Finland är ett europeiskt land, och stöder som sådant alltid internationell rätt och folkens självbestämmanderätt, vid behov även med hjälp av sanktioner. Vi har hjälpt och kommer att hjälpa dem som är i nöd. Vår ambition har varit och kommer också framöver att vara att främja stabilitet i Nordeuropa.”

”Stormakten Ryssland förblir vår granne och Finland förblir granne med Ryssland. Faktum är att vi har Ryssland som granne i ur och skur, och grannförhållandet måste vårdas på de sätt som är möjliga”, sade presidenten. ”Det skulle emellertid inte ligga i någons intresse – allra minst Finlands – att avsiktligt börja underminera relationerna mellan våra länder.”

De grundläggande lösningarna beträffande försvarsförmågan har varit de rätta

Enligt president Niinistö visar utvecklingen att Finlands grundläggande lösningar för att upprätthålla försvarsförmågan har varit de rätta. En ny utmaning är att säkerställa att försvarsfömågan stöds av modern kapacitet.

”De senaste händelserna har också påmint oss om att den nationella säkerheten kräver mångsidig beredskap och riskhantering. Detta omfattar bland annat tidsenlig underrättelseförmåga och lagstiftning till stöd för detta.”

Ett tätt internationellt samarbete kommer också framöver att vara en del av vår säkerhets- och försvarspolitik. Presidenten framhöll att Finland bör delta i samarbetet utifrån sina egna utgångspunkter, utan att utesluta egna alternativ.

”När det gäller att säkerställa Finlands säkerhet kommer utrikespolitiken fortfarande först, men den backas upp av ett trovärdigt försvar.”

Samtalskulturen i riksdagen blivit klart bättre

Enligt president Niinistö har arbetssätten och samtalskulturen i riksdagen blivit klart bättre, vilket visar att ledamöterna respekterar riksdagen och sitt arbete. 

President Niinistö ansåg att den ändring av grundlagen som genomfördes 2012, enligt vilken det vid eventuella – om än teoretiska – konflikter mellan presidenten och regeringen är riksdagens ståndpunkt som är avgörande, var lyckad. ”[J]ag har upplevt att jag i mitt arbete på sätt och vis får ett slags informell parlamentarisk täckning, och att jag får stöd och kraft av detta.  Jag vill dessutom särskilt understryka hur djupt jag värdesätter samarbetet med riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott. Samarbetet har inneburit ett oförställt och förtroligt utbyte av tankar utan formaliteter. Det är precis vad som behövs i dessa tider.”

Bild: Hanne Salonen / Eduskunta

Bild: Hanne Salonen / Eduskunta