President Niinistö vid distansmöte med politiska journalister: Förenta staterna återvänder starkare till det internationella samarbetet

President Niinistö träffade representanter för föreningen Politiska journalisterna rf på distans på Presidentens slott. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

President Niinistö träffade representanter för föreningen Politiska journalisterna rf på distans på Presidentens slott. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade representanter för föreningen Politiska journalisterna rf torsdagen den 21 januari 2021. Vid distansmötet diskuterades situationen i Förenta staterna, coronaviruset och andra aktuella frågor.

I sitt inledningsanförande lyfte president Niinistö fram president Joe Bidens installationstal och samarbetet med hans nya administration. President Niinistö tror att Bidenadministrationens uppmärksamhet nu är inriktad på den interna situationen i landet och på nationens enighet.

Samtidigt har vi också fått de första tecknen på att Förenta staterna stärker sin internationella ställning och intensifierar samarbetet. På sin installationsdag återanslöt president Biden Förenta staterna till klimatavtalet från Paris och Världshälsoorganisationen WHO.

President Niinistö förutspår att Förenta staterna i fortsättningen kommer att bli synligare på de internationella arenorna och återuppta sin tidigare roll som inflytelserik partner. ”Det är talande att president Biden sade att han inte vill leda genom exempel på makt utan genom makten i goda exempel. Dessa ord beskriver på ett träffande sätt Förenta staternas nya attityd och roll som förespråkare av den liberala demokratiska världen”, sade president Niinistö.

På frågan om hur samarbetet mellan Förenta staterna och Ryssland kommer att utvecklas svarade president Niinistö genom att ta upp New Start-avtalet, som håller på att löpa ut, och Open Skies-avtalet, som Förenta staterna redan har dragit sig ur. ”Dessa frågor är inte avgörande för världen, men synnerligen viktiga för att mäta förmågan och viljan att föra en dialog.”

Presidenten avslutade sitt anförande med att påminna om hur allvarligt coronavirusläget är. De nya virusvarianterna har visat att det ännu inte finns skäl att avstå från att iaktta försiktighet – tvärtom. ”Det avgörande är hur var och en av oss beter sig. Vi har klarat oss bra, vi har skött oss, nu måste vi bara hålla ut. Och inför ett illavarslande hot orkar vi nog,” sade han uppmuntrande.

Frågorna från medierna tog bland annat upp häktningen av Aleksej Navalnyj. President Niinistö hade bara en liten stund tidigare diskuterat situationen per telefon med Rysslands president Vladimir Putin.