President Niinistö vid doktorspromotion: utbildningsexport i syfte att förena finländskt kunnande

Bild: LehtikuvaBild: Lehtikuva

"På utbildningsexportens område bör Finland skapa en mångsidig produkt där det finländska kunnandet inom många områden förenas", sade president Sauli Niinistö vid promotionssupén vid Jyväskylä universitet lördagen den 24 augusti. President Niinistö promoverades till hedersdoktor under fakulteternas gemensamma magister- och doktorspromotion vid idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet.

Det behövs lyhördhet

"En stats framgång mäts inte längre enbart genom budgetbalans eller internationell tyngd, utan allt mera även utgående från befolkningens utbildning", sade president Niinistö. Vårt skolväsende röner internationell uppskattning och vi har all orsak att gripa tag i detta intresse.

Med hjälp av utbildningsexport kan vi främja finländska värderingar på ett konkret sätt. "Med hjälp av utbildning stärks befolkningens förmåga att ta del av och påverka verksamheten i den egna gemenskapen. Detta stärker medborgarsamhället, demokratin och de mänskliga rättigheterna."

President Niinistö påminde om att utbildningsexporten inte låter sig göras med pekstickan i handen. Det behövs lyhördhet, liksom målmedvetna steg och tätt samarbete mellan aktörerna.

Samarbetet allt viktigare

Samarbetet mellan universitet och samhället är idag allt viktigare. "Framgångsfaktorerna för ett land som Finland föds inom vetenskap, forskning, teknologi och innovationer. Det är en gemensam fördel om samhället och universitetet möts i så många korsningar som möjligt", sade president Niinistö.

Vid Jyväskylä universitet hade 209 magistrar och 161 doktorer anmält sig till den åttonde gemensamma promotionen för samtliga fakulteter. I den största promotionen någonsin deltog sammanlagt cirka tusen personer. Till hedersdoktorer promoverades förutom presidenten 14 samhälleliga opionionsbildare och personer som gjort sig bemärkta inom vetenskapen.