President Niinistö vid ett distansmöte med politiska journalister: EU väljer inte sida, utan står enat på egna ben

Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade representanter för föreningen Politiska journalister rf tisdagen den 16 juni 2020. Samtalsämnen på distansmötet var framför allt coronaviruset, ekonomin och världspolitiken.

I sitt anförande lyfte president Niinistö fram coronavirussituationen och undantagsförhållandena. På måndagen informerade regeringen att de beredskapslagar som införts på grund av coronaviruset upphävs. Samtidigt upphör undantagsförhållandena att gälla.

President Niinistö konstaterade att detta är tillvägagångsättet efter användningen av den juridiska termen undantagsförhållanden. Han påminde dock om att det fortfarande finns skäl till försiktighet, eftersom läget är långt ifrån det normala. ”Vi lever fortfarande i undantagsförhållanden och i exceptionella tider.” Och med det menar jag att det ingalunda var en faran över-signal om att vi nu återgår till det helt normala. En viss försiktighet är fortfarande på sin plats.”

Samtidigt berättade president Niinistö att han är nöjd med hur vi i Finland har klarat av coronavirusutbrottet. ”Jag tror att det eventuellt har varit lättare i mindre länder att få igenom ett budskap om försiktighet och ett beteende i linje med det”, konstaterade han.

Behov av ett traditionellt ekonomiskt tänkande

President Niinistö fortsatte den debatt om hållbar ekonomi som öppnades under Gullrandadiskussionerna. Enligt honom är det viktigt att tala om ekonomiskt ansvar, särskilt nu efter coronakrisen, när skuldsättningen oundvikligen ökar. För de pengar som centralbankerna skapar behöver det ges ett vederlag i form av arbete och produktion, annars sinar förtroendet för penningsystemet.

”Det kan inte vara så att det trollas fram extra pengar från tomma intet och att pengarna sedan går upp i rök genom skuldsanering. Därför anser jag att det finns skäl att diskutera hur man kan bevara förtroendet och vad vi kan göra för att säkerställa det.”

”Jag ser inte någon bättre väg än att återgå till det traditionella ekonomiska tänkesättet. Detta innebär en noggrant övervägd ekonomisk verksamhet. Och framför allt insikt om att allt det goda skapas genom arbete och produktion ”, konstaterade han.

Inte välja sida, utan stå på egna ben

När det gäller världspolitiken och geopolitiken konstaterade president Niinistö att enligt hans mening har coronaviruspandemin inte ändrat utvecklingsriktningen, utan snarare påskyndat den. Att världen polariseras och att det multilaterala samarbetet ständigt försvagas är utmaningar även framöver.

Enligt presidenten visar Förenta staterna för närvarande ovilja till multilateralt samarbete, samtidigt som Kina bygger upp en egen modell för samarbete med flera parter. Däremot hörs det uppmuntrande tongångar om multilateralismens betydelse från Ryssland.

”Vi som förordar multilateralism måste vara uppmärksamma på hurdan multilateralism det är som nu börjar ta form.” Sist och slutligen är det ändå det som är avgörande med tanke på slutresultatet”, sade presidenten.

Som en av de viktigaste dimensionerna av det internationella samarbetet nämnde presidenten vapenkontroll och Rysslands initiativ till P5-toppmöte. Presidenten konstaterade att han haft möjlighet att diskutera frågan med olika statschefer. ”Särskilt med Frankrikes president Macron talade vi ingående om hur vi kan stödja P5-initiativet.” Också för president Putin har jag framfört att Finland alltid är redo för så kallade goda tjänster i detta avseende.”

Enligt presidenten är det viktigt att de stora länderna nu samlas vid samma bord, även om prognosen för resultatet av diskussionen inte är något vidare. Det skulle också vara viktigt för EU att få plats vid detta bord. ”Nu om någonsin behövs en gemensam europeisk röst, en stark europeisk röst, där vi inte väljer sida, utan där Europeiska unionen står enad på egna ben”, sade president Niinistö.