President Niinistö vid FN:s klimatkonferens: ”Vi måste göra mer och snabbare”

Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog den 3 december 2018 i FN:s klimatkonferens i Katowice i Polen i egenskap av ordförande för Finlands delegation.

President Niinistö höll Finlands nationella anförande vid konferensen vars deltagare var stats- och regeringschefer från hela världen. Presidenten poängterade att vi behöver allt mer ambitiösa insatser, eftersom jordens klimat hotar att värmas upp betydligt snabbare än vad den klarar av: ”Det finns fortfarande hopp, men ingen tid att förlora. Vi måste agera utan dröjsmål. Och ”vi” betyder var och en av oss. Vi måste alla göra mer och snabbare.” Ett av de mål som anges i klimatavtalet från Paris är att begränsa uppvärmningen till klart under två grader, men de löften som hittills avgetts leder till en uppvärmning på över tre grader.

Presidenten berättade att Finland ställt upp ett mål om koldioxidneutralitet 2045, men fortsatte med att konstatera att också Finland måste göra mer: ”Jag har med glädje upptäckt en växande vilja i det finska samhället att verkligen göra det. Finland vill visa att det är möjligt att vara ett koldioxidneutralt, resurseffektivt samhälle utan att ge avkall på välfärd eller ekonomisk tillväxt.”

Finland vill visa att det är möjligt att vara ett koldioxidneutralt, resurseffektivt samhälle utan att ge avkall på välfärd eller ekonomisk tillväxt.

Arktis måste räddas

I sitt uttalande riktade president Niinistö särskild uppmärksamhet mot Arktis där temperaturen ökar dubbelt så snabbt som genomsnittet i resten av världen. Finland är för närvarande ordförande i Arktiska rådet och vi har tagit initiativ för att minska utsläppen av sot. ”Arktis kan inte räddas utan att vi minskar koldioxidutsläppen, men en minskning av sotutsläppen ger ytterligare och mer omedelbara resultat när det gäller att bromsa uppvärmningen. Att rädda Arktis är nödvändigt för att rädda världen”, hävdade president Niinistö. Finland är ordförande i Arktiska rådet till slutet av april 2019. Under sitt ordförandeskap siktar Finland på att ordna det genom tiderna första toppmötet för Arktiska rådet.

Arbetet måste inledas här och nu

Målet för FN:s klimatkonferens i Katowice är att komma överens om reglerna för att genomföra klimatavtalet från Paris. Klimatkonferensen i Katowice pågår i nästan två veckor. President Niinistö deltog i en för enbart stats- och regeringschefer reserverad mötesdag, med vilken man vill visa engagemang i Parisavtalet och påskynda förhandlingarna. Mötet är ett viktigt steg mot det klimattoppmöte som FN:s generalsekreterare Guterres står värd för i september. ”Vi måste försöka mer, och göra det tillsammans. Arbetet måste inledas här och nu. Det är vi skyldiga kommande generationer”, sade president Niinistö som också deltog i klimatkonferensen i Paris 2015.