President Niinistö vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling: Alla har ett ansvar

President Niinistö talade vid öppningssessionen av FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25 september. Foto: UN Photo

President Niinistö talade vid öppningssessionen av FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25 september. Foto: UN Photo

Vi alla har ett ansvar för målen för hållbar utveckling, sade president Niinistö vid öppningssessionen av Förenta nationernas toppmöte om hållbar utveckling i New York den 25 september.  ”Vi kan själva välja om vi som ett arv till kommande generationer lämnar hopp eller förtvivlan. Beslutet är vårt.”

Vid mötet antog FN:s medlemsländer de nya målen och den nya handlingsplanen för hållbar utveckling.  Målen styr främjandet av hållbar utveckling fram till 2030 överallt i världen – även i Finland.

Enligt president Niinistö har man gjort stora framsteg när det gäller att nå millenniemålen och genom samarbetet har man hjälpt över en miljard människor att ta sig ur extrem fattigdom. ”Antalet motsvarar 200 gånger Finlands och 27 gånger Ugandas befolkning.”

Det bästa sättet att minska fattigdomen och främja omfattande tillväxt och välstånd är att främja jämställdheten mellan könen, sade presidenten i sitt tal. ”Vi lyckas helt enkelt inte lösa problemen i världen om hälften av befolkningen aldrig når upp till en ledande ställning utan är underordnad den andra hälften. För att nå målen måste vi ändra våra tänke- och handlingssätt.”

Vi har inte råd med tvister eller misslyckanden

Klimatförändringen påverkar i sin tur hundratals miljoner människors levebröd redan nu. ”Stävjandet av klimatförändringen och säkerställandet av hälsa och tillräcklig mat- och vattenförsörjning förutsätter gemensamma, globala tillsynsåtgärder samt modellering av samhälliga och ekonomiska faktorer och miljöfaktorer. Därför bör det klimatavtal som utarbetas vid klimatkonferensen i Paris 2015 vara övergripande och ambitiöst.”

”Vi har inte råd med tvister eller misslyckanden – vi måste lyckas. Ett misslyckande är helt enkelt ett för högt pris att betala, och skulle orsaka alltför stort mänskligt lidande”, sade president Niinistö.

De nya målen och åtgärdsprogrammet Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development är en fortsättning på FN:s millenniemål, som avslutas i år, samt Rioagendan om miljö- och utvecklingsfrågor.

I det tre dagar långa toppmötet om hållbar utveckling deltar ett rekordstort antal, cirka 160 stats- och regeringschefer och en stor grupp organisationer, företag och andra samhällsaktörer.

Målen och åtgärdsprogrammet för hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för Finland när det gäller våra nya utvecklingspolitiska riktlinjer, som färdigställs under hösten.
 
Under FN:s högnivåvecka deltar president Niinistö i ett flertal relaterade evenemang, och håller anföranden bl.a. vid ett jämställdhetsevenemang med FN:s jämställdhetsorganisation UN Women och Kina som värdar samt vid ett toppmöte för fredsbevarande verksamhet som sammankallats av Förenta staternas president Barack Obama. I programmet ingår också bilaterala möten. Även republikens presidents maka Jenni Haukio deltar i FN-veckans program.

President Niinistö är ordförande för Finlands delegation i FN:s generalförsamling. Även utrikesminister Timo Soini, utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka, jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och inrikesminister Petteri Orpo deltar i högnivåveckan.