President Niinistö vid generalförsamlingen: FN:s grundläggande värden har kränkts

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Enligt republikens president Sauli Niinistö påverkas säkerheten i Europa djupt av krisen i Ukraina och situationen berör oss alla. ”FN:s grundläggande värden och internationella bestämmelser har kränkts”, sade president Niinistö i Finlands nationella anförande vid öppnandet av FN:s generalförsamling den 24 september 2014. ”En motsvarande spricka i den europeiska säkerhetsarkitekturen har vi inte sett sedan de tragiska krigen i Balkan.”

President Niinistö betonade att krisen i Ukraina inte är endast Europas problem. ”Ett internationellt system som bygger på regler är en garanti för fred och säkerhet samt för mänskliga rättigheter och utveckling. Om vi upphör med att försvara detta system, försvarar det inte längre oss. Det vore ett oerhört och genomgripande misstag att låta vår regelbaserade världsordning glida in i ett kaos där djungelns lag gäller.”

Säkerhetsrådet bör reformeras

Enligt president Niinistö har FN:s säkerhetsråd olyckligtvis inte förmått bära sitt ansvar i vare sig Ukraina eller Syrien. ”Säkerhetsrådet bör reformeras. Finland understöder strävandena att begränsa vetorätten.”

Presidenten sade sig vara belåten över att generalförsamlingen antog en resolution om Ukrainas territoriella integritet med klar majoritet. ”Organisationen hade dock kunnat sända ett ännu tydligare budskap genom att fördöma Rysslands agerande och visa vägen mot ett slut på våldsamheterna och återställande av freden.”

”Situationen i Ukraina kan inte lösas utan Rysslands aktiva deltagande. Ryssland måste övervaka sin gräns och förhindra att vapen och krigare tar sig in i östra Ukraina. På detta sätt kan Ryssland bidra till att situationen lugnas ned.  Krisen i Ukraina kan endast lösas på politisk väg.”

Syrien får inte glömmas

”Kriget i Syrien har försämrat säkerhetsläget i hela området: en biprodukt av konflikten är organisationen Islamiska staten, IS, som utövar fruktansvärd terror. Situationen har allvarliga lokala, regionala och internationella verkningar. Vi måste gripa oss an utmaningen tillsammans på bred front. Finland stöder dessa strävanden”, sade presidenten.

Enligt president Niinistö måste även konflikten i Syrien lösas med politiska medel och världssamfundet får inte lämna Syriens folk vind för våg. ”Finland ger fortfarande sitt fulla stöd till FN:s specialsändebud för Syrien.  Kvinnorna måste tas med i fredsprocessen både i Syrien och i andra konfliktländer. Vi anser det vara viktigt att kvinnor strävar efter att få sina röster hörda i Syrien och även annanstans.”

Post 2015-målen

I sitt tal tog president Niinistö även upp FN:s utvecklingsagenda efter 2015: ”Vi måste sträva efter att skapa ett nytt slags globalt engagemang för att uppfylla människornas och jordklotets behov. Det är vi skyldiga våra barn och barnbarn”, sade presidenten.

”Traditionella stödåtgärder hjälper inte längre i denna situation. Även om den offentliga biståndsfinansieringen fortfarande är viktig för de fattigaste i världen och för dem som drabbas av konflikter, förutsätter en hållbar utveckling att vi utnyttjar nationella resurser och satsar på innovationer, handel, teknologi och investeringar.”

”Ett rättvist skatte- och inkomstfördelningssystem hör till de mest effektiva sätten att minska ojämlikheten i samhället och bekämpa utslagning. Andra viktiga faktorer är iakttagandet av rättsstatsprincipen och bekämpningen av korruption.”

President Niinistö avslutade sitt anförande med en uppmaning om att öka de diplomatiska ansträngningarna.  ”Vi måste agera resolut och vi måste agera nu. Finland stöder fredssträvandena och vill förhindra att det regelbaserade internationella systemet faller sönder. Vi måste sätta höga mål i vår strävan att svara på klimatförändringen och möta de globala utmaningar som kravet på hållbar utveckling medför.”

Bilder

 Öppningsveckan för Förenta Nationernas 69:e generalförsamling den 20−25 september 2014. Copyright © Republikens presidents kansli   Öppningsveckan för Förenta Nationernas 69:e generalförsamling den 20−25 september 2014. Copyright © Republikens presidents kansli   Öppningsveckan för Förenta Nationernas 69:e generalförsamling den 20−25 september 2014. Copyright © Republikens presidents kansli
 Öppningsveckan för Förenta Nationernas 69:e generalförsamling den 20−25 september 2014. Bild: UN Photo/Cia Pak  Öppningsveckan för Förenta Nationernas 69:e generalförsamling den 20−25 september 2014. Copyright © Republikens presidents kansli   Öppningsveckan för Förenta Nationernas 69:e generalförsamling den 20−25 september 2014. Copyright © Republikens presidents kansli
 Öppningsveckan för Förenta Nationernas 69:e generalförsamling den 20−25 september 2014. Copyright © Republikens presidents kansli   Öppningsveckan för Förenta Nationernas 69:e generalförsamling den 20−25 september 2014. Copyright © Republikens presidents kansli   Öppningsveckan för Förenta Nationernas 69:e generalförsamling den 20−25 september 2014. Copyright © Republikens presidents kansli. Bild: Lawrence Jackson / White House
 Öppningsveckan för Förenta Nationernas 69:e generalförsamling den 20−25 september 2014. Copyright © Republikens presidents kansli   Öppningsveckan för Förenta Nationernas 69:e generalförsamling den 20−25 september 2014. Copyright © Republikens presidents kansli