President Niinistö vid Kinas presidents statsbesök: ”Vi är båda övertygade om att fri internationell handel är borgen för framgång och välfärd i samhällen runtom i världen”

Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan samt republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio i Gula salen. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansliFoto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan samt republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio i Gula salen. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

”Vi har utmärkt goda och djupa relationer mellan våra länder. De omfattar alla samhällssektorer. Detta framgår tydligt av den samarbetsdeklaration som vi undertecknade i dag och som är ett betydelsefullt steg i våra bilaterala relationer. Nu intensifieras våra relationer ytterligare”, konstaterade president Niinistö efter att ha träffat Folkrepubliken Kinas president Xi Jinping den 5 april 2017 Helsingfors.

President Xi Jinping är på statsbesök i Finland tillsammans med sin maka fru Peng Liyuan. President Niinistö och fru Jenni Haukio tog emot gästerna vid en högtidlig ceremoni på Presidentens slott. Detta är Xi Jinpings första besök i Norden som president. Den senaste, och hittills den enda gång som Kinas president har varit i Finland var 1995, då president Jiang Zemin avlade ett statsbesök i Finland.

Samarbetsdeklaration stärker samarbetet

Presidenterna diskuterade relationerna mellan Finland och Kina samt internationella frågor om bland annat Ryssland, Förenta staterna, EU och läget på den koreanska halvön. President Xi Jinping lyckönskade Finland med anledning av jubileumsåret för Finlands självständighet och för den utveckling som ägt rum under dessa hundra år. Vid mötet träffades också ett avtal om en samarbetsdeklaration mellan Finland och Kina.

”I deklarationen uttrycker vi vårt stöd till FN, dess stadgar och verksamhetsprinciper. Vi arbetar tillsammans för att lösa globala problem. Som permanent medlem i FN:s säkerhetsråd har Kina en central roll då det gäller att trygga den världsomfattande stabiliteten”, poängterade president Niinistö.

Båda presidenterna framhävde betydelsen av de täta relationerna mellan länderna. Enligt president Niinistö satsar länderna på att stärka samarbetet bland annat inom sektorerna för utbildning, innovationer, kultur, energi, urbanisering, skogssamarbete, trafik och transporter samt IKT.

”Vi samarbetar sedan länge i frågor som gäller samhället. I deklarationen betonar vi vikten av att främja rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Dessutom ökar vi det praktiska samarbetet inom den juridiska sektorn”, tillade president Niinistö.

Ett starkt EU är viktigt för Kina

President Niinistö ansåg att det stöd som Kina ger EU är viktigt. Han sade att ett starkt och handlingskraftigt EU är vad också Kina strävar efter.

”Genom att samarbeta kan EU och Kina uppnå betydande resultat i globala frågor, såsom i verksamheten mot protektionism eller i klimatfrågor. Vi är båda övertygade om att fri internationell handel är borgen för framgång och välfärd i samhällen runtom i världen”, betonade president Niinistö.

President Niinistö välkomnande det kinesiska initiativet om en ny Sidenväg, vilket skulle förstärka banden mellan Asien och Europa. Dessutom underströk han vikten av det arktiska samarbetet. Finland tar i maj emot ordförandeskapet i Arktiska rådet.

Pandorna symboliserar vänskap

I samband med statsbesöket undertecknades flera olika samarbetsdokument. På Presidentens slott undertecknandes i närvaro av presidenterna Sauli Niinistö och Xi Jinping samarbetsdokument om att inleda ett samarbete om skydd av jättepandor, om ett fortsatt rättsligt samarbete och om ett tätare innovativt affärssamarbete mellan arbets- och näringsministeriet i Finland och handelsministeriet i Kina. Tack vare avtalet om skyddet av pandor är det möjligt för Finland att ta emot pandor.

”Vi har kommit överens om att vi tillsammans ska bedriva pandaforskning. Pandorna är symboler för vår vänskap”, sade president Xi Jinping. President Niinistö tackade president Xi för det förtroende som Kina visat för Finland i fråga om pandorna: ”Vi vet att pandorna är Kinas nationalskatt”, konstaterade presidenten.

President Xi åtföljs under besöket av en kinesisk delegation på hög nivå.
 

Fotos

Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli
Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli
Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli
Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli
Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli
Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli
Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli
Statsbesök av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 4-6 april 2017. Foto: Republikens presidents kansli