President Niinistö vid klimattoppmötet: Det krävs engagemang och snabba åtgärder för att hejda klimatförändringen

Bild: UN Webtv

Bild: UN WebTV

Republikens president Sauli Niinistö deltog den 23 september 2014 i klimattoppmötet i New York som ordnades av FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon. President Niinistö bekräftade i sitt inlägg Finlands åtagande att stödja Gröna klimatfonden och berättade om Finlands nationella och lokala åtgärder för att hejda klimatförändringen.

Enligt president Niinistö kräver klimatutmaningarna nu faktiska åtgärder. ”Om vi försummar detta, kan vi förlora kontrollen över situationen. Därför måste vi säkerställa att vi får till stånd ett globalt klimatavtal i Paris nästa år”, sade presidenten.

I sitt inlägg påpekade president Niinistö att de åtgärder som syftar till att hejda klimatförändringen även kan erbjuda ekonomiska möjligheter. ”Vi har utvecklat en nationell cleantech-strategi och en nationell bioekonomisk strategi. Vårt mål är att fördubbla affärsverksamheten inom cleantech fram till år 2020, vilket även hjälper oss att hejda effekterna av klimatförändringen. Genom att utnyttja biomassareserven och kunnandet om den kan Finland erbjuda hållbara lösningar också för globala ansträngningar för att stoppa klimatförändringen”, sade presidenten.

Klimattoppmötet ordnades i New York under öppningsveckan för FN:s generalförsamling. President Niinistö höll Finlands nationella anförande vid mötet och är dessutom medordförande vid en diskussion om klimat, hälsa och arbetsplatser.