President Niinistö vid Krigsinvalidernas Brödraförbunds 75-årsjubileum: Vi kan aldrig tacka er nog

Copyright © Republikens presidents kansli

President Niinistö deltog i Krigsinvalidernas Brödraförbunds 75-årsjubileum tillsammans med sin hustru Jenni Haukio. Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö hedrade Krigsinvalidernas Brödraförbunds 75-årsfest med sin närvaro tisdagen den 18 augusti. President Niinistö höll ett festtal vid huvudfesten i Helsingfors mässcentrum där över 800 av förbundets krigsinvalider, makor, änkor och stödjande medlemmar från hela Finland deltog.

”Även om vapnen tystnade 1945 när fortsättningskriget avslutades fortsatte kampen. Priset för vår frihet var högt, och det betalades av hela Finlands folk långt in i fredstiden. Ungefär 95 000 finländare fick permanenta skador under krigen, repor och ärr de fick bära under hela sitt liv”, sa president Niinistö.
Enligt presidenten består krigsinvalidernas – liksom även de andra veteranernas – uppoffringar för vårt fosterland inte enbart av tappra krigsgärningar, utan i själva verket av mycket mera än så. ”Ert hjältemod bestod i att tåla ett enormt tryck i långa tider, till och med månader och år, medvetna om att varje dag kunde vara den sista. Trots det orkade ni och uthärdade ni. Dessa uppoffringar kan vi aldrig gottgöra helt eller prisa för högt.”

President Niinistö påminde i sitt tal om att krigsveteranernas skador inte endast begränsar sig till fysiska men. ”Psykiska trauman har varit särskilt belastande, och svåra att prata om. Mentala ärr har ofta betraktats som ett tecken på svaghet, även om de kan utgöra en alldeles lika tung börda som synligare skador. Ännu i dag kan mental ångest eller mentala problem alldeles i onödan upplevas som något skamligt”, sa presidenten.

Ett starkt och inflytelserikt Brödraförbund

Enligt president Niinistö har Krigsinvalidernas Brödraförbund under sin 75 år långa historia utfört ett oersättligt arbete. ”Brödraförbundet har haft ett stort inflytande på samhället och förbättrat krigsinvalidernas ställning. Förbundet har bidragit till att ordna otaliga tillställningar, att utföra traditionsarbete, att genomföra insamlingar och till det synnerligen viktiga stödjandet av krigsinvalider.”

Presidenten tackade Brödraförbundet särskilt för att det har sörjt för att förbättra krigsinvalidernas vård samt byggt rehabiliteringssjukhus och ett nätverk av sjuk- och brödrahem. Principen att ingen ska lämnas ensam har följts också under fredstid, sa presidenten och konstaterade att det till stor del har varit krigsinvalidernas och förbundets tjänst. Enligt presidenten är det statsmaktens skyldighet att se till att omsorgen om krigsinvaliderna slutförs med heder.

President Niinistö avslutade sitt tal med att gratulera Krigsinvalidernas Brödraförbund med anledning av 75-årsjubileet och med att tacka alla krigsinvalider och krigsveteraner. ”Det är tack vare er som Finland kan förbereda hundraårsjubileet av landets självständighet om drygt ett år. Det är tack vare er och det arbete som de efterföljande generationerna har utfört – och utför – som Finland kommer att vara ett land som det är gott att leva i. Vi kommer inte att glömma detta arbete. Men störst är vår respekt och tacksamhet. Tack!”

Krigsinvalider från Kauniala sjukhus och Åggelby rehabiliteringssjukhus fick åka till festen i diplomatbilar under poliseskort.

I huvudfesten vid Helsingfors mässcentrum deltog över 800 av förbundets krigsinvalider, makor, änkor och stödjande medlemmar från hela Finland.

I huvudfesten vid Helsingfors mässcentrum deltog över 800 av förbundets krigsinvalider, makor, änkor och stödjande medlemmar från hela Finland.

I huvudfesten vid Helsingfors mässcentrum deltog över 800 av förbundets krigsinvalider, makor, änkor och stödjande medlemmar från hela Finland.

'Teidän ansiostanne ja seuraavien sukupolvien työn jatkolla Suomi on maa, jossa on hyvä elää.  Tätä työtä me emme unohda. Mutta sitäkin enemmän kunnioitamme ja kiitämme. Kiitos', presidentti Niinistö sanoi puheessaan.

’Det är tack vare er och det arbete som de efterföljande generationerna har utfört – och utför – som Finland kommer att vara ett land som det är gott att leva i. Vi kommer inte att glömma detta arbete. Men störst är vår respekt och tacksamhet. Tack!’, sa president Niinistö i sitt tal.

Vid kaffebjudningen efter huvudfesten.

Vid kaffebjudningen efter huvudfesten.