President Niinistö vid mötet mellan JEF-ländernas stats- och regeringschefer: Vi måste stödja Ukraina tills landet har fått den fred som det förtjänar

Republikens president Sauli Niinistö deltog i ett möte mellan JEF-ländernas stats- och regeringschefer måndagen den 19 december i Riga. Temat för mötet var det ryska anfallskriget i Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Vid en pressträff efter mötet berättade president Niinistö för finländska journalister att stats- och regeringscheferna delade samma åsikt om situationen i Ukraina. ”Vi måste stödja Ukraina tills landet har fått den fred som det förtjänar. I detta nu är det dessvärre svårt att se ett slut på kriget.”

Vid mötet diskuterades också framtidsutsikterna för JEF-samarbetet. ”Det finns naturligtvis mycket som kan samordnas med Natos verksamhet, särskilt när också Finland och Sverige har blivit medlemmar.”

Presidenten menade att JEF i framtiden kan komplettera Nato på många olika sätt. Som ett exempel nämnde han krissituationer som kräver snabba insatser. ”Vi har nu i praktiken sett att Natos beslutsprocess kan kräva mycket mer tid än beslutsfattandet i en mindre krets mellan likasinnade”, sade han.

Värdar för mötet var Lettlands premiärminister Krišjānis Kariņš och Rishi Sunak, premiärminister för Storbritannien som leder JEF-samarbetet. Deltagarna bestod av företrädare för alla de tio länder som deltar i JEF-försvarssamarbetet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj framförde en hälsning till mötesdeltagarna via videolänk.

Före JEF-mötet hade president Niinistös ett bilateralt möte med Lettlands president Egils Levits.

JEF (Joint Expeditionary Force) är en multilateral sammanslutning för försvarssamarbete som leds av Storbritannien. Utöver Storbritannien och Finland, deltar Nederländerna, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, Danmark och Estland i samarbetet. Syftet är att utveckla de deltagande ländernas militära kapacitet genom gemensamma övningar, att förebygga olika kriser och att samarbeta i händelse av en kris. JEF:s huvudsakliga verksamhetsområde är norra Europa och Östersjöregionen.

Det senaste JEF-mötet ägde rum i London i mars 2022.