President Niinistö vid Nationella veterandagens huvudfest

President Sauli Niinistö och Mannerheimkorsets riddare Tuomas Gerdt (till vänster) samtalar vid Nationella veterandagens huvudfest.

President Sauli Niinistö och Mannerheimkorsets riddare Tuomas Gerdt (till vänster) samtalar vid Nationella veterandagens huvudfest.Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio deltog i firandet av Nationella veterandagen i S:t Michel. Veterandagen firas den 27 april, eftersom Lapplandskriget och andra världskriget för Finlands del tog slut den 27 april 1945, när de sista tyska soldaterna drog sig tillbaka från Kilpisjärvi över gränsen till Norge.

Veterandagens huvudfest firades i S:t Michels ishall. Antalet deltagare var nästan 2 500, varav cirka hälften företrädare för veterangenerationen. Presidentparet träffade krigsveteraner under en kaffestund före huvudfesten. President Niinistö samspråkade bl.a. med Mannerheimkorsets riddare Tuomas Gerdt.

Huvudfesten inleddes till tonerna av Marskalkens silverhorn. Utöver sångnummer, tal och överbefälhavarens tankar som uppfördes av skådespelaren Timo Närhinsalo, ingick i programmet bl.a. utsändande av kranspatruller till hjältegravarna och till marskalk Mannerheims staty. Veteranernas tal hölls av överbyggmästare Tauno Laukkanen från Nyslott. Som avslutning på festen, före Vårt land, fick publiken höra sången Veteraanin iltahuuto.

Temat för årets veterandag var ”Tacksamma emot framtiden”. Genom temat ville arrangörerna uttrycka sin tacksamhet över det hårda arbete veterangenerationen gjorde både under kriget och under återuppbyggnaden av Finland efter kriget.