President Niinistö vid Natomöte: Vår säkerhet består av ett självständigt försvar och ett omfattande nätverksbildande

Bild: Nato

Grupporträtt av stats- och regeringscheferna vid Natos toppmöte. Foto: Nato

President Sauli Niinistö deltog i Natos toppmöte i Wales den 4 september 2014. Toppmötet inleddes med ett möte för de länder som deltar i ISAF-insatsen i Afghanistan. Enligt president Niinistö har mötesdeltagarna förbundit sig att fortsätta i Afghanistan: ”Vi hade en mycket samstämmig ståndpunkt om att denna kommande insats Resolute Support kommer att utgöra en fortsättning på ISAF-insatsen. Finland har ju fattat beslut om att även delta i de uppföljande stödåtgärderna”. ISAF-insatsen upphör vid utgången av 2014. Syftet för Natos nya Resolute Support-insats är att fortsätta där ISAF slutar, dvs. utbilda, stödja och instruera landets säkerhetsstyrkor.

Målet för Natos nya partnerskapsinititativ är bl.a. att stödja partnerländernas beredskap att delta i eventuella krishanteringsinsatser också efter att ISAF-insatsen har avslutats. President Niinistö kommenterade partnerskapet vid en presskonferens. ”Vår säkerhet utgår från ett starkt självständigt försvar och omfattande nätverksbildande och partnerskap. I detta avseende förstärks ett delområde när Nato-partnerskapet utvecklas.

I samband med toppmötet undertecknade Finland också ett samförståndsavtal gällande värdlandsstöd. President Niinistö påpekade att värdlandsstödet tillämpas redan nu. ”För närvarande pågår en övning, Northern Coasts, om vilken man gjort en värdlandsöverenskommelse redan för länge sedan. En värdlandsöverenskommelse krävs alltid om ett annat lands styrkor kommer till ett land för övningar, och nu skapar man genom samförståndsavtalet praxis för vilket stöd övningarnas värdland deltar i. Om ramarna finns behöver man kanske inte göra så detaljerade och ingående överenskommelser.

I samband med mötet träffade president Niinistö också Natos följande generalsekreterare Jens Stoltenberg. Norske Stoltenberg inleder i sitt nya uppdrag i början av oktober. Natos toppmöte avslutas fredagen den 5 september 2014.

Grupporträtt av partnerländer till Nato. Foto: Nato

Grupporträtt av partnerländer till Nato. Foto: Nato

President Niinistös och Natos blivande generalsekreterare Jens Stoltenberg.

President Niinistös och Natos blivande generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen (vänst.) och Storbritanniens premiärminister David Cameron hälsade president Sauli Niinistö välkommen till Natos toppmöte. Foto: Nato livestream

Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen (vänst.) och Storbritanniens premiärminister David Cameron hälsade president Sauli Niinistö välkommen till Natos toppmöte. Foto: Nato livestream

President Niinistö diskuterar med Tysklands förbundskansler Angela Merkel före Afghanistanmötet. Foto: Nato livestream

President Niinistö diskuterar med Tysklands förbundskansler Angela Merkel före Afghanistanmötet. Foto: Nato livestream