President Niinistö vid Nordiska rådets session: Det nordiska varumärket skulle kunna användas mer effektivt

Republikens president Sauli Niinistö var gästtalare vid Nordiska rådets 74:e session i Riksdagshuset tisdagen den 1 november 2022. Foto: Hanne Salonen/Riksdagen

Republikens president Sauli Niinistö var gästtalare vid Nordiska rådets 74:e session i Riksdagshuset tisdagen den 1 november 2022. Foto: Hanne Salonen/Riksdagen

Republikens president Sauli Niinistö var gästtalare vid Nordiska rådets 74:e session i Riksdagshuset tisdagen den 1 november 2022.

I sitt tal gratulerade president Niinistö Nordiska rådet till dess 70-årsjubileum. ”De nordiska länderna betraktas som föregångare på många områden. Och det är vi, åtminstone i samarbetet mellan våra länder. Genom årtiondena har vi målmedvetet stärkt vår nordiska familj.”

Även om Finland inte var medlem i Nordiska rådet under dess första år var samarbetet intensivt. Presidenten sade att de nordiska länderna var då, och är fortfarande, den närmaste vänkretsen och internationella referensgruppen för Finland. Då Finland för första gången deltog i Nordiska rådets session 1956, konstaterade rådets president Bertil Ohlin: ”Vi har känt det som om en stol stod tom när inte Finland var med”.

I och med medlemskapet i Nato kommer det nordiska samarbetet att fördjupas ytterligare. ”Vi har ofta samma intressen. Våra kompetenser är starka och kompletterar varandra. När Finland och Sverige går med i Nato, står det inga tomma nordiska stolar i Natos råd heller. Tillsammans är vi starka när det gäller att skapa säkerhet i vår egen region och också längre bort. Vårt mål i framtiden är att vårt samarbete ska gynna hela alliansen.”

Presidenten sade att de nordiska länderna i många avseenden ses som idealiska samhällen ute i världen och frågade om det nordiska varumärket skulle kunna användas mer effektivt. ”Det verkar finnas en uppfattning om att allt som kommer från Norden måste vara bra.” I internationella sammanhang skulle de nordiska länderna i sin politik i högre grad kunna stödja sig på det gemensamma varumärket. I affärslivet skulle vi kunna börja med att se var det finns synergier: ”[I] synnerhet gällande ny teknologi har vi stora företag emot oss, som fungerarenligt andra regler, från en annan värdegrund. På marknaden för 5G och kvantteknologi är pålitlighet ett värdefullt kapital.”

Presidenten lyfte också fram de nordiska ländernas traditionellt starka roll som förespråkare för fred. ”Vi får inte förlora den här delen av vårt varumärke. I slutändan är ju bara fred grunden för hållbar säkerhet.”

Lunch på Presidentens slott

På tisdag eftermiddag var president Niinistö värd för en lunch på Presidentens slott för de nordiska parlamentens talmän, de nordiska stats-, utrikes- och samarbetsministrarna och andra företrädare för parlamenten samt de nordiska ambassadörerna.

På kvällen deltog presidentparet i Nordiska rådets prisceremoni i Musikhuset, där rådets priser för film, musik, miljö, litteratur samt barn- och ungdomslitteratur delades ut. Nordiska rådets litteraturpris tilldelades danskan Solvej Balle för verket ”Om udregning af rumfang I–III” och överräcktes av presidentens maka Jenni Haukio.

Nordiska rådets 74:e session innefattar ett toppmöte mellan medlemmarna i Nordiska rådet och de nordiska statsministrarna. Fokus ligger på Nordens framtida roll i världen med säkerhet, kriget i Ukraina samt energi- och klimatkrisen som teman. Finland är ordförandeland i Nordiska rådet år 2022.

Nordiska rådet grundades 1952 och är det parlamentariska organet för det officiella nordiska samarbetet. Rådet har sammanlagt 87 medlemmar från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt från Åland, Färöarna och Grönland.