President Niinistö vid öppnandet av riksmötet: Finland behöver förändringsbejakande förhållningssätt

Bild: Hanne Salonen / Riksdagen

Bild: Hanne Salonen / Riksdagen

Nya riksdagsledamöter och den kommande regeringen står inför en krävande uppgift, sade president Niinistö när han öppnade riksmötet den 29 april 2015.

”Finlands situation just nu är inte oklar för någon i detta hus. Vi har en ekonomisk regression, den offentliga skulden och underskottet visar på rött, statens borgensförbindelser är betydande och även arbetslöshetsförsäkringsfonden har stort behov av upplåning. Tillsammans bildar de en helhet som vi inte kan klara av utan ett nytt, förändringsbejakande förhållningssätt.”

Finland är fortfarande konkurrenskraftigt och också bra med många andra mått mätt, sade president Niinistö. ”Nu måste vi leva upp till mätresultaten – det är upp till oss själva. Vi vet vad som måste göras, nu måste vi komma överens om att vi gör det. Behöver ni hjälpkarlar som stöd, så kan ni ta detta som en anmälan, eller med Antti Rokkas ord: Här sku du annors ha ein!”

En kultur av överlägsenhet har vi inte råd med

President Niinistö gratulerade alla riksdagsledamöter. ”Det är glädjande att antalet unga riksdagsledamöter ökat ytterligare jämfört med de två senaste riksdagarna.”  Det finns nog plats för olika levnadssätt och omständigheter i Finland, många kulturer också, sade presidenten. ”Men allt finns det inte plats för. En kultur av själviskhet eller överlägsenhet – sådant har vi inte råd med.”

En ändring av regeringsprogrammet  behöver  inte vara en signal om politiska svårigheter eller svagheter. ”Det enda vi vet med säkerhet just nu är att det under mandatperioden sker förändringar i förhållandena som vi inte känner till just nu”, sade presidenten. ”Då uppstår frågan: vore det inte helt naturligt att regeringen kan lägga fram ett nytt regeringsprogram för riksdagen, om de centrala utgångspunkter som det tidigare programmet bygger på har förändrats och kräver nya åtgärder? Borde det kanske inte längre vara tabu att göra ändringar i regeringsprogrammet? Det är inte svaghet utan styrka att erkänna fakta.”

Bild: Hanne Salonen / Riksdagen

Bild: Hanne Salonen / Riksdagen