President Niinistö vid öppnandet av riksmötet: Riksdagen inför en krävande uppgift

Bild: LehtikuvaBild: Lehtikuva

Demokratin och samhällets enhetlighet i Finland är stora värden, sade republikens president Sauli Niinistö vid öppnandet av riksmötet den 5 februari 2013. ”De bygger inte på likhet, utan på respekt för andra individers mänsklighet och tankar. Dessa insikter kan vi kräva av dem som kommer annanstans ifrån eller som tänker annorlunda, bara vi själva lever upp till dem. Om man i en demokrati främjar sin sak genom att använda våld, i ord eller handling, är detta våld riktat mot alla.”

Utöver parlamentarism andas vår reviderade grundlag också samarbete. ”Åtminstone för mig har det varit en lättnad att märka att det inte behövts ordförklaringar, än mindre jurister – man har helt enkelt handlat, och det i gott samförstånd.”

Enligt president Niinistö står riksdagen under våren inför en krävande uppgift. ”Man har redan hört mycket tal om såväl ekonomin och skuldsättningen som hållbarhetsgapet, nu återstår bara att se vad regeringen och riksdagen kommer att göra”, sade han. ”Tiderna förändras, och med dem också problemen och vad som måste göras. Men det som består är att det måste finnas vilja att till och med gå genom eld och vatten, när vår sak kräver det. Detta förväntas nu av er, för att det måste göras.”

Bild: LehtikuvaBild: Lehtikuva

Utrikespolitiskt "funderingsmöte"

Riksdagen inleder snart sin behandling av den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen. Enligt president Niinistö kan de viktigaste frågorna sammanfattas i två; hur uppskattar man att det globala läget kommer att utvecklas, och hur kommer våra resurser att räcka till, så att vi även i framtiden kan upprätthålla de centrala principerna för vårt försvar, det vill säga den allmänna värnplikten, att hela landet ska försvaras och alliansfriheten. Riksdagens respons är mycket viktig.

Det är emellertid skäl att föra utrikespolitiska diskussioner även mellan redogörelserna. ”Min tanke är att bygga upp ett återkommande utrikespolitiskt "funderingsmöte" som jag önskar att riksdagen och många andra intresserade deltar i.”

Kontakterna mellan Europa och Ryssland

President Niinistö sade, att Finlands demokrati, rättsordning, vårt sätt att leva är av europeiskt ursprung. Precis på samma sätt som i de övriga nordiska länderna.
En ny världsordning är bäst att möta som en del av en större gemenskap.” Låt denna gemenskap vara Europa för oss också.”

“Inom EU:s yttre förbindelser har Finland ett viktigt arbetsfält. Det är kontakterna mellan Europa och Ryssland, där det finns stort utrymme för förbättringar. Finlands initiativ om ett program för den nordliga dimensionen var lyckat, och det är bra att man inte lät det rinna ut i sanden. Det har varit lyckat på konkret nivå, Östersjöfrågan har framskridit.”

Enligt president Niinistö framskrider det internationella samarbetet för att bekämpa klimatförändringen plågsamt långsamt. ”Finanskrisen och de uppmaningar till konsumtion som den medfört var till och med ett mentalt steg tillbaka”, sade han. ”En övergång till förnybar energi och avancerad teknik för utsläppsrening skulle däremot innebära en betydande förebild för hela världen. Finlands röst i bekämpningen av klimatförändringen hörs också genom synligt kunnande, och där är vi större än vad vår storlek ger vid handen.”