President Niinistö vid riksmötets öppnande: Det viktigaste är respekten för demokratin

Foto: Yle webstream

Foto: Yle webstream

”Det viktigaste är att den övergripande inrikespolitiska linjen, respekten för demokratin, står fast”, sade republikens president Sauli Niinistö i riksdagen när riksmötet öppnades den 2 februari.

”För oss som företräder folket är det viktigt att hålla huvudet kallt, att ibland sansa oss en stund och beakta helheten. Vi måste visa att vi uppskattar vårt arbete, men att vi också uppskattar det arbete som görs av dem som tänker på ett annat sätt än vi själva. Detta ger finländarna en signal om stabilitet”, sade presidenten.

I Finland finns inga betydande rörelser som skulle rubba vår demokratiska samhällsordning. Vi har visserligen mycket att lära oss om de sociala medierna och om den nya, hektiska informationsförmedlingen, konstaterade presidenten.

Demokratiska metoder

I sitt tal återknöt president till de första decennierna av vår självständighet, då Finland på många sätt låg i stöpsleven. Även djupa inrikespolitiska konflikter löstes med demokratiska metoder – ”i sista hand till och med genom att tillrättavisa de sina”.

”Utan denna princip hade vi inte klarat krigen och farans år efter dem. Vi hade inte klarat oss om inte helt vanliga finländare hade känt att vi är delaktiga i detta, att vi har ett gemensamt mål. Inte förrän vi har nått målet kan vi gräla riktigt ordentligt och lösa våra interna meningsskiljaktigheter sinsemellan.”

Inrikespolitiken domineras ”i dag, såsom så gott som alltid” av ekonomin, sade presidenten. Efter mitten av 1990-talet levde vi i en tid av ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. ”Vi var nöjda och stagnerade.” När finanskrisen bröt ut trodde man att tillväxten snart skulle återupptas. ”Att leva på skuld blev det nya normala.”

Det finns inga lätta lösningar och ibland leder handlingar till kritik och rabalder, konstaterade presidenten. ”Trots det vill jag att vi ser framåt: för något måste göras.”

Nej till girighet

Globaliseringen har ökat välfärden hos oss och i världen, men samtidigt ökat ojämlikheten, påpekade president Niinistö. En eventuell ökad protektionism skulle leda till en paradox: utmaningen gäller inte längre själva konkurrenskraften, utan snarare hur den kan utnyttjas.

Att stänga ekonomiska eller andra gränser är inget botemedel för att räta ut snedvridningar i globaliseringen. Inget folk klarar sig genom att glömma alla andra. I stället borde vi gå i riktning mot öppet samarbete med iakttagande av internationella spelregler.

Den ekonomiska maktutövningen har koncentrerats till följd av globaliseringen: En väldigt liten grupp kan på ett avgörande sätt bestämma levdandsförhållandena för en mycket stor grupp.

”Jag anser det vara viktigt att vi i Finland strävar efter att bekämpa ojämlikhet”, sade presidenten. ”Vid sidan av den offentliga sektorns insatser kan varje finländare dra sitt strå till stacken, kanske hjälpa någon som behöver hjälp, uppmuntra någon som behöver uppmuntras, eller kanske stötta någon som inte ens ids försöka. Och alla ska klart säga till girighet: Nej.”

Den europeiska rösten behövs för att beskydda de västerländska värderingarna

”EU:s röst bör höras i geopolitiken – nu står det klart att den europeiska rösten är mycket viktig också då det gäller att värna om de västerländska värderingarna”, hävdade president Niinistö i sitt tal.

”Finland är en del av väst, vi är ett land med västerländska traditioner”, fortsatte president Niinistö. ”Vår existens bygger på värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet. Detta utgör grunden även för den genomgripande principen i vår utrikespolitik.” Just nu väcker den nya västerländska positioneringen frågor och diskussion. ”Men vad avses då med västvärlden, just nu?” frågade presidenten. ”Väster om oss rör sig solen över brexit och vidare mot Trump Tower.”

”Vår säkerhetspolitik kan ha endast ett mål: att på bästa möjliga sätt säkra ett tryggt liv för alla finländare. Varken Finland eller det fredliga Norden i övrigt är en källa till fara; risken för interna eller externa oroligheter är ringa. Däremot måste vi vara beredda på risker från annat håll.

Säkerheten bör tryggas på alla sätt

Det är skäl för Finland att bygga upp säkerheten överallt och på alla sätt: såväl med små som stora steg. I sitt tal gav president Niinistö en uppdatering av Finlands fyra försvarspolitiska pelare: det nationella försvaret och säkerheten, den västliga integrationen, relationerna med Ryssland och den internationella ordningen. ”De är inte statiska, utan lever i tiden.”

”Hit ska ingen komma med våld”, sade presidenten om den nationella pelaren. ”Finland är en stark partner vid eventuella kriser.”

Det säkerhetspolitiska samarbetet med Sverige har enligt presidenten framskridit väl. ”I tillämpliga delar kan samarbetet med fördel utvidgas också till de övriga nordiska länderna. Inom EU har man för sin del kommit till insikt om behovet av den egna säkerheten, något vi redan länge har efterlyst. Vi har för första gången varit i hjärtat av Natos toppmöte, vilket är en viktig signal. Med Förenta staterna har vi byggt en långvarig relation, som även har gett resultat bland annat i form av vapenanskaffningar.”

Enligt presidenten finns det inga bilaterala problem i relationerna med Ryssland. ”Och inte heller någon orsak att skapa sådana. De kommer på inbjudan och på inbjudan åker vi och vi talar mycket rakt på sak såsom goda grannar brukar göra. Vi känner varandra väl.”

Däremot framhöll president Niinistö att den regelbaserade internationella ordningen som bygger på principerna i FN just nu har problem. ”Ska några stora länder förbise ett par hundra mindre? Vi är på samma sida som de små, men på intet sätt emot de stora. När allt kommer omkring ligger en fungerande och rättvis internationell ordning i allas intresse.

Mycket att bevaka

”Ni har mycket att bevaka”, sade president Niinistö åt riksdagsledamöterna. ”Finland får i år fira 100 år av självständighet som den stabilaste demokratin i världen. Folkväldet har här en nyckelposition. Demokratin har slagit rot djupt i det finländska tänkandet och den har lett oss dit vi är i dag. Folkväldet har hanterats skickligt; nu är det er tur att värna om den.”

2.2.2017 Republikens president Sauli Niinistös tal vid öppnandet av riksmötet