President Niinistö vid toppmöte om demokrati: Vi måste se till att det finns meningsfulla sätt att delta för alla

Republikens president Sauli Niinistö deltog i det virtuella toppmötet om demokrati som ordnades för andra gången onsdagen den 29 mars 2023. Värd för toppmötet var Förenta staternas president Joe Biden tillsammans med Costa Ricas president Rodrigo Chaves Robles, Zambias president Hakainde Hichilema, Sydkoreas president Yoon Suk Yeol och Nederländernas premiärminister Mark Rutte.

I debatten i plenum konstaterade president Niinistö att statscheferna nu möts i en situation som är mycket annorlunda än 2021, då toppmötet ordnades för första gången. ”Ryssland har redan i över ett års tid fört ett olagligt anfallskrig i Ukraina. Vårt stöd behövs, vi får inte glömma det.”

Presidenten sade att demokratin i Finland bygger på ett stabilt representativt politiskt system vars kärna är jämlikhet. ”För över hundra år sedan var Finland bland de första länderna som gav kvinnor rösträtt och möjlighet att kandidera i val.”

Även om Finlands åtagande att försvara demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstaten har skrivits in i grundlagen, måste man enligt presidenten fortsättningsvis främja ett jämlikt deltagande på praktisk nivå.  Finland har bland annat utarbetat ett nationellt demokratiprogram samt som en del av programmet godkänt statsrådets principbeslut om demokratipolitik.

”Principbeslutet bidrar till att stärka möjligheterna att delta i det politiska livet i synnerhet för personer i svag ställning. Till exempel unga, äldre, minoriteter, personer med funktionsnedsättning och hemlösa är ofta i en utsatt ställning när de deltar i beslutsfattandet. Vi måste se till att det finns meningsfulla sätt att delta för alla”, sa presidenten.

President Niinistö tog i sitt anförande också upp det kommande riksdagsvalet i Finland, där demokratin testas nästa gång.

I toppmötet deltog representanter från över hundra länder. Mötets teman är försvar av demokratin, stärkande av de mänskliga rättigheterna och demokratins utmaningar.

Inspelning

Republikens presidents videohälsning till demokratitoppmötet