President Niinistö vid världskonferensen för urfolk: Möjligheterna till delaktighet måste tryggas

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö betonar urfolkens rätt att delta i beredningen av och beslutsfattandet om ärenden som gäller dem själva. President Niinistö deltog måndagen den 22 september i världskonferensen för urfolk i New York, där han höll ett anförande som representant för västländernas landsgrupp. 

”Urfolken ska ha rätt att i Förenta nationerna delta i beredningen av ärenden som gäller dem själva. Därför är vi oroade över de rapporterade försöken att hindra hitresan för representanter för urfolk från Ryssland”, sade president Niinistö. 

President Niinistö betonade urfolkens deltagande också i det nationella beslutsfattandet och berättade om det finländska systemet, där lagen förpliktar myndigheterna att förhandla med sametinget, och om den planerade utvidgningen av skyldigheten att höra sametinget.

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Presidenten underströk också delaktighetsmöjligheterna för unga representanter för urfolk. ”Unga människor som representerar urfolk måste ha rätt och möjlighet till delaktighet i samhället. Därför är det av yttersta vikt att ge dem möjlighet till utbildning, information och kommunikation.(…)Att återuppliva urfolksspråk, t.ex. genom språkdaghem för barn, har konstaterats vara en effektiv metod när det gäller att stärka barns och ungas urfolksidentitet”, sade presidenten.

Invånarna deltar i utvecklingen av den arktiska regionen

President Niinistö behandlade i sitt tal också utvecklingen i den arktiska regionen. ”Finlands roll i den arktiska regionen bestäms av vårt geografiska läge, vårt arktiska kunnande, omsorgen om en hållbar utveckling och miljöns välbefinnande samt internationellt samarbete. Det är viktigt att trygga välfärden för människor som bor i den arktiska regionen. Vi är övertygade om att vi på detta sätt kan öka vår ekonomiska stabilitet och konkurrenskraft”, sade presidenten.

President Niinistö hänvisade till det nyligen inrättade Arktiska ekonomiska rådet, där företrädare för affärslivet och urfolken tillsammans arbetar för att utveckla affärsverksamheten i regionen och trygga en ansvarsfull ekonomisk utveckling. ”Traditionella färdigheter och kunskaper, naturen och miljön och de små företagen har en central roll. Finland stöder detta arbete även i framtiden”, sade presidenten.