President Niinistös första presidentföredragning i statsrådet

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö och statsrådet sammanträdde till president Niinistös första presidentföredragning den 9 mars 2012. Innan föredragningen träffade president Niinistö statsminister Jyrki Katainen i statsministerns tjänsterum.

Republikens presidents föredragning sker i statrådet i regel fredagar klockan 11. Presidenten fattar sitt beslut på föredragning av den minister till vars verksamhetsområde ärendet hör. Statsrådet verkställer presidentens beslut. Om besluten informeras på statsrådets webbsidor.

Bilder

Copyright © Republikens presidents kansli Copyright © Republikens presidents kansli Copyright © Republikens presidents kansli
Copyright © Republikens presidents kansli Copyright © Republikens presidents kansli