Presidenten i sitt nyårstal: Genom sin utrikespolitik säkerställer Finland finländarnas frihet, säkerhet och välfärd

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö inledde sitt traditionella nyårstal med att konstatera att det efter det gångna året är tre stora frågor som sysselsätter våra tankar: säkerheten, ekonomin och miljön. Vi har sett att Europa trots allt inte är fridens hemvist: ”Konflikten i Ukraina och Rysslands handlingar i landet visade detta. Katastrofen i Ukraina, som redan krävt flera tusen människoliv, har fört oss tillbaka i tiden – till frågan om krig och fred.” Presidenten påpekade att Finland, som ett av få europeiska länder, sett en militär konflikt som en möjlig hotbild och bevarat den försvarsförmåga som detta kräver. Presidenten definierade Finlands utrikespolitiska linje som en aktiv stabilitetspolitik, som syftar till att trygga Nordeuropas stabilitet och motverka att det uppstår ett mer omfattande motsättningsförhållande.  

I fråga om krisen i Ukraina har Finlands linje varit konsekvent. De olagliga annekteringarna, det olagliga bruket av vapenmakt och försöken att begränsa självständiga staters suveränitet har fördömts: ”Vi fördömde Rysslands olagliga annektering av Krim genast efter faktum och därefter Rysslands handlingar i östra Ukraina. Vi har gjort detta tillsammans med EU, men också i våra egna direkta kontakter med Ryssland”, påpekade presidenten och tillade att Ryssland mycket väl vet att Finland är och förblir en del av väst. 

EU-medlemskapet en viktig säkerhetslösning

I fråga om pelarna i Finlands säkerhet räknade presidenten i sitt tal dessutom upp det västliga partnerskapet, det bilaterala försvarssamarbetet som utvecklas med Sverige och Natopartnerskapet, som har förts till en ny nivå. Presidenten påpekade också att även EU-medlemskapet är en viktig säkerhetslösning, även om det kanske inte duger som försvarslösning. Presidenten karaktäriserade fred som en grundläggande värdering för EU: ”Det är omöjligt att tänka sig att unionen stillatigande skulle åse kränkningar mot ett medlemsland. Av den union som skapats på en grundval av fred och frihet skulle då inte återstå annat än ett byggnadskomplex utan stenfot.” I fråga om ett eventuellt Natomedlemskap sade presidenten att det säger sig självt att det alltid är möjligt att ansöka om medlemskap, om vi så önskar.

Vi måste vara beredda att avstå från egna förmåner

När presidenten talade om Finlands ekonomi underströk han att det gemensamma bästa är vår viktigaste naturresurs. Också i dagens läge, när grunderna för vår ekonomi håller på att bli bräckligare, bör vi slå vakt om den sociala sammanhållningen och att alla finländare ska få vara med. Presidentens budskap till beslutsfattarna var att det nu är dags för handling. Presidenten sade att han är övertygad om att folket belönar de beslutsfattare som inleder nödvändiga reformer. Han önskade också att man gör en dygd av nödvändigheten: ”Vi oroar oss mycket för vår konkurrenskraft och statsfinanserna. Mången talare har dragit slutsatsen att någon absolut måste avstå från något. Om vi genuint vill påverka, är det nu läge att säga: Den här viktiga förmånen avstår vi från, vad avstår ni från?”, konstaterade presidenten och uppmuntrade beslutsfattarna att vara modiga inför de sina. 

Det krävs även åtgärder mot klimatförändringen

Av utmaningarna inför 2015 tog presidenten särskilt upp avvärjandet av klimatförändringen. Enligt presidenten står det internationella samfundet inför en stor utmaning vid det kommande klimatmötet i Paris, eftersom det inte är säkert att samförstånd kan nås i fråga om detta gemensamma problem. Enligt Niinistö ser det ut att vara så att åtgärderna för att avvärja klimatförändringen minskar om ekonomin försvagas: ”I vågskålen ställs det egna landets skuld och allas vår gemensamma koldioxidskuld. Båda tär på framtiden.” Presidenten påpekade att Finland också sett möjligheter i klimatförändringen i och med att man samtidigt omsatt kampen mot klimatförändringen i ekonomisk verksamhet. 

Tillsammans är vi starka

I slutet av sitt tal poängterade presidenten den styrka som vårt stabila finländska samhälle utgör. Som ett exempel på livsinställning lyfte han fram veteranen Hannes Hynönen, som blev bekant för finländarna på självständighetsdagen. Presidenten kallade Hynönen för levnadsexpert: ”Om jag förstod honom rätt menar han att det krävs självkännedom för att kunna leva ett gott liv. Att man har sig själv som måttstock för det man förväntar sig av andra. Att man minns det trevliga, men är medveten om det otrevliga. Eller att man inser att ingen är bättre än någon annan, men att tillsammans är vi starka.” Med detta avslutade republikens president sitt tal och önskade alla medborgare ett gott nytt år och Guds välsignelse.