Presidentens slott öppnar dörrarna på webben

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 18/2020
30.6.2020

Presidentens slott har nu virtuellt öppet hus. En rundtur med panoramabilder gör det möjligt att bekanta sig med slottets salar och rum samt konstverk, möbler och historia. Rundturen kan ses på adressen presidentti.fi/sv/presidentensslott360/.

Öppet hus kan inte ordnas i Presidentens slott på grund av coronapandemin. Senast var slottet öppet för allmänheten i september 2019 för att uppmärksamma att Republiken Finlands regeringsform fyllde 100 år.

Utöver slottets kejserliga konstsamling presenteras i Presidentens slott verk som konstmuseet Ateneum har deponerat där. Den kejserliga konstsamlingen omfattar bland annat verk av Albert Edelfelt, Werner Holmberg, Ferdinanvd von Wright, Hjalmar Munsterhjelm och Akseli Gallen-Kallela. Till samlingarna hör också bronsbyster av republikens samtliga presidenter samt porträtt av deras makar.

Den virtuella rundturen kan göras på finska, svenska och engelska.

Presidentens slotts historia sträcker sig 200 år tillbaka i tiden. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1820 som en köpmansgård efter ritningar av Pehr Granstedt. Ritningarna färdigställdes av Carl Ludvig Engel. Byggnaden köptes 1837 av staten och byggdes om till kejserligt palats. I början av 1900-talet fick slottet en tillbyggnad med stora salar. När Finland blivit självständigt och den republikanska regeringsformen hade befäst sin ställning blev byggnaden tjänste- och representationsbostad för republikens president. I augusti 1919 flyttade republikens förste president K. J. Ståhlberg med familj till slottet.

Virtuell visning i Presidentens slott