Presidentparet besökte ett storläger för brandkårsungdomar i Björneborg

Presidentparet följde en släckningsuppvisning med brandkårslägrets yngsta deltagare i Viksula FBK:s barnparkering. Foto: Sebastian Helenius.

Presidentparet följde en släckningsuppvisning med brandkårslägrets yngsta deltagare i Viksula FBK:s barnparkering. Foto: Sebastian Helenius

Tisdagen den 1 juli besökte republikens president Sauli Niinistö med sin maka Jenni Haukio Viksu 2014, ett internationellt storläger för brandkårsungdomar i Björneborg.

Presidentparet bekantade sig med lägerområdet, träffade lägerdeltagare och följde brandkårsutbildningen. Under en rundvandring visades bl.a. släckningsutrustning, återupplivning, övningar i knopslagning och en äventyrsbana för presidentparet.

En kurs där man gör brandkårsverksamheten bekant för alla, som är en del av ett program som syftar till att förebygga utslagning bland unga, var ett besöksmål på lägret. Presidentparet hälsade också på de allra yngsta lägerdeltagarna i Viksula FBK:s barnparkering, som ordnade en släckningsuppvisning med leksaksutrustning.

”Brandkårens ungdomsverksamhet kombinerar på ett fint sätt å ena sidan inlärning av viktiga färdigheter och å andra sidan gemenskap”, sade president Niinistö efter rundvandringen.

President Niinistö träffade unga brandkårister på storlägret Viksu 2014 på Skrivarudden i Björneborg. Foto: Sebastian Helenius.

President Niinistö träffade unga brandkårister på storlägret Viksu 2014 på Skrivarudden i Björneborg. Foto: Sebastian Helenius.

Cirka 3 000 brandkårsungdomar i åldern 7–17 år deltar i Viksu 2014-lägret som ordnas på Skrivarudden i Björneborg den 29 juni – 5 juli. Bland de över 100 internationella gästerna finns deltagare bl.a. från Bulgarien, Spanien, Tyskland, Schweiz, Sverige och Ryssland. Storläger för brandkårsungdomar arrangeras vart fjärde år. Viksu 2014 är det 16:e lägret i ordningen och dess huvudansvariga arrangör är Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto.

I Finland deltar cirka 7 000 brandkårsungdomar i de frivilliga brandkårernas ungdomsverksamhet. Vid övningarna lär sig ungdomarna utöver brandmansfärdigheter även många allmännyttiga färdigheter såsom första hjälpen, förstahandssläckning, sociala färdigheter och tolerans.

President Niinistö var beskyddare för 175-årsjubileet för den finländska brandkårsverksamheten 2013 och har förlänats Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK:s högsta förtjänsttecken, specialförtjänstkorset av 1:a klassen.