Presidentparet deltog i 100-årsjubileet av Ålands självstyrelse

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio besökte Åland och deltog i 100-årsjubileet av Ålands självstyrelse torsdagen den 9 juni 2022.

Dagens program omfattade bland annat besök till Bomarsunds fästningsruin och Kastelholms slott och en presentation av Ålands självstyrelse och status som demilitariserat område. President Niinistö höll tal vid en uppvaktning vid Julius Sundbloms staty i centrala Mariehamn. Sundblom var Ålands landstings första talman.

I sitt tal betonade presidenten kontakten mellan ålänningar och fastlandsfinländare. Han lyfte också fram det skärpta säkerhetsläget i Europa. Enligt Niinistö har ålänningarna ingen anledning att oroa sig för sin ställning. ”Åland har en genom internationella avtal befäst och etablerad folkrättslig ställning som demilitariserat och neutraliserat område, och denna status har inte ifrågasatts.”

I 100-årsjubileet av Ålands självstyrelse deltog förutom presidentparet även Sveriges kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, de nordiska parlamentens talmän samt representanter för Finlands regering.