Presidentparet tog emot traditionella förstamajhälsningarna virtuellt

Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio tog emot de traditionella valborgshälsningarna den 1 maj 2020. I enlighet med den virtuella vappens anda och mötesbegränsningarna på grund av coronaviruset tog presidentparet emot hälsningarna som ett uppsluppet virtuellt evenemang på Talludden.

Ordföranden för studentkåren vid Helsingfors universitet, Jussi Nuortimo, dryftade i sin hälsning coronavirusets kortsiktiga och långvariga konsekvenser för livet, framtiden och våra drömmar.

”Den värld vi återvänder till då isoleringen är över kommer att vara en annan än den som vi lämnade bakom oss. Och det är bra! Viruset har berövat oss mycket som finländare, européer och människor – vårt arbete, vår känsla av säkerhet och närheten med varandra. Just därför måste vi våga drömma om en bättre värld än den som blev bakom oss. En värld där jordklotet inte står i brand och där ingen är ensam”, sade Nuortimo.

I sitt svar tog president Niinistö upp vår förmåga att anpassa oss till coronavirussituationen: ”Ert uttalande om styrkan i den gemensamma viljan berättar mycket om vad vi nu upplever och hur vi klarar av denna prövning. Men också den enskilda individen har inneboende styrka. Jag tror att ganska många av oss har hittat nya sidor hos sig själv. Lite i stil med en aha-upplevelse: också det här klarar jag av.”

President Niinistö konstaterade att coronaviruset inte bemöter alla lika. Många av oss oroar sig för sin egen och sina anhörigas hälsa, utkomst och arbete. ”Många delar säkert känslan av att när detta är över måste vi tillsammans kunna dela på bördan. Också detta handlar om gemensam vilja ”, sade presidenten.

President Niinistö berättade att han förstår de studerandes frustration över den tid som gått förlorad, tid som i synnerhet bland unga ofta känns mycket lång. Det krävs tålamod för att stanna upp. Men enligt presidenten har vi klarat oss bra. ”Och allt detta, det övervinner vi, det är säkert. Och då är styrkan i den gemensamma vilja som ni nämnde och individens förmåga att hitta nya sidor hos sig själv avgörande.”

Studentkören Ylioppilaskunnan Laulajat framförde i år sin sedvanliga sånghälsning i form av en kvartett som uppträdde med Ranskalaiset korot, en jazzinfluerad melodi med musik av Erik Lindström och ord av Vuokko Lindström. Framförandet var imponerande också som videohälsning.

I år fick presidentparet ta emot en virtuell version även av Folkhälsans traditionsrika majblomma. Majblommorna i hälsningen var tillverkade av Emeline Aganimov, 9 år, och Amelie Aganimov, 12 år. Folkhälsans direktör Viveca Hagmark berättade under videosamtalet att i år ordnas ingen traditionell förstamajinsamling på grund av coronavirusutbrottet. Däremot kan man pyssla majblommor hemma och dela bilder på dem på sociala medier. Insamlingen till förmån för Folkhälsans lokalföreningar och deras hälsofrämjande verksamhet för barn och unga är öppen för bidrag via bankgiro.

”Vi önskar er alla en glad valborg – trots allt! Vi ser naturen vakna till liv och kan njuta av den”, sade president Niinistö.

Video