Presidentparet tog emot veteraner och lottor i Presidentens slott för att fira självständigheten

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio var värdar för en kaffebjudning för veteraner och lottor från våra krig för att fira Finlands självständighet torsdagen den 1 december 2022 i Presidentens slott. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio var värdar för en kaffebjudning för veteraner och lottor från våra krig för att fira Finlands självständighet torsdagen den 1 december 2022 i Presidentens slott. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio var värdar för en kaffebjudning för veteraner och lottor från våra krig för att fira Finlands självständighet torsdagen den 1 december 2022 i Presidentens slott.

Mottagningen inleddes högtidligt med Jägarmarschen framförd av Gardets musikkår. I sitt tal betonade president Niinistö det värdefulla arvet från veteranerna och lottorna. ”Det är en ära att få fira Finlands självständighet tillsammans med er. Vår självständighet, som vi har tack vare er. Jag vill att ni ska veta att vi minns, vi hedrar och vi tackar er.”

Presidenten sade att krig alltid är grymt och lämnar djupa sår. Trots detta kunde veteranerna och lottorna fortsätta med sina liv och återuppbygga samhället. ”Jag är säker på att många av er ibland har stannat upp och tänkt: ’Hur klarade jag av allt detta?’. Svaret är antagligen att ni, kanske även till er egen förvåning, fann förmågan att uthärda och tolerera motgångar. Att överskrida gränser som förut hade verkat helt omöjliga. Det är en värdefull lärdom för oss alla, att människan i tuffa situationer finner nya egenskaper hos sig själv och en förmåga att bita ihop, uthärda och gå vidare.”

Presidenten påminde om att det nu är ukrainarna som befinner sig i en situation där de har varit tvungna att finna förmågan att försvara sig och överskrida gränser som har verkat omöjliga att passera. Enligt presidenten känns krigets vågor även i Finland, trots att vår säkerhet är mycket stabil. ”Tillgången och priset på energi orsakar oro, precis som de stigande levnadskostnaderna i övrigt. Det är väldigt små problem jämfört med allt det ni har upplevt. Men det är nya och svåra upplevelser för många generationer. Då kommer den lärdom vi har fått i arv av er väl till pass: i trångmål finner vi egenskaper hos oss själva som räddar oss och hjälper oss vidare.”

Veterangenerationen skapade tro på framtiden

I sitt tal framförde general Jaakko Valtanen ett tack för den separata mottagningen för veteraner och lottor. ”Låt mig på alla de inbjudnas vägnar tacka er båda för denna kaffebjudning för att hedra vårt lands självständighet. Vi tackar er särskilt för att ni på ett så fint sätt har tagit hänsyn till att den redan åldrade och allt fåtaligare veteranskaran inte längre rör sig så, hur ska jag säga det, kvickt och raskt.”

General Valtanen konstaterade att Finlands självständighet bevarades tack vare veteranerna, men att de också har åstadkommit mycket annat som är ovärderligt. ”Vår rättsliga ställning har möjliggjort bland annat yttrandefrihet, fri religionsutövning, privat företagsamhet och våra väpnade styrkor som bygger på allmän värnplikt.”

Enligt Valtanen var veteranernas och soldaternas nationella självkänsla hårt prövad, men de bevarade sin tro på framtiden. Samtidigt var det möjligt för nästan hundratusen permanent handikappade krigsinvalider att behålla sin självkänsla som fullvärdiga medlemmar av samhället. ”Att vårt lands självständighet bevarades var en så stor bedrift att den sannerligen är värd en högtidlig uppvaktning än i dag.”

Sammanlagt var 14 krigsveteraner och 5 lottor bjudna till mottagningen. Bland gästerna fanns också deras makar och ledsagare samt anhöriga till de stupade och representanter för veteranorganisationerna. Vid mottagningen uppträdde Total Cello Ensemble och som högtidligt avslutning framförde ensemblen Finlandia av Jean Sibelius.