Presidentparet träffade veteraner och lottor på Kauniala: ”Er tacksamhet för vardagliga saker är en aktningsvärd livsvisdom”

Presidentparet deltog i den traditionella julfesten på Kauniala sjukhus i Grankulla. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Presidentparet deltog i den traditionella julfesten på Kauniala sjukhus i Grankulla. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio deltog i den traditionella julfesten på Kauniala sjukhus i Grankulla fredagen den 15 december 2023.

I sitt tal på festen sade president Niinistö att firandet med veteraner och lottor har blivit en årlig jultradition med en unik känsla av värme. ”Vi är djupt tacksamma för det fria fosterland och den välfärdsstat ni byggde upp efter de hårda krigsåren.” Ni lade en stark grund för den stabilitet som håller även i osäkra tider.

Enligt president Niinistö kommer veteranernas arv att leva vidare tack vare deras positiva inställning till livet. ”Frihet, fred och återuppbyggnadens mirakel uppskattar vi högt. Den stora lärdomen ligger emellertid i hur ni värdesätter livet. Er tacksamhet för vardagliga saker är en aktningsvärd livsvisdom för oss alla.”

Förutom veteraner och lottor tackade presidenten i sitt tal personalen på Kauniala. Tack vare dem är Kauniala mycket mer än ett sjukhus, en plats för rehabilitering och en tillhandahållare av omvårdnadstjänster. Enligt president Niinistö har den hängivna personalen på Kauniala skapat veteranerna en boendegemenskap som präglas av värme och omsorg

Kauniala sjukhus grundades 1946 som ett krigsinvalidsjukhus. Antalet krigsinvalider som bor stadigvarande på sjukhuset har till dags dato sjunkit till mindre än tio personer. Även om antalet krigsinvalider, frontveteraner och lottor har minskat, har Kauniala sjukhus fortfarande cirka 40 av dem bland sina kunder.