Presidentparet uppvaktades traditionsenligt med förstamajhälsningar

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio tog emot traditionella förstamajhälsningar i soligt vårväder måndagen den 1 maj 2023.

Tillställningen på förgården till Presidentens slott inleddes med att högstadieeleverna Leo Waldén, Ava Ilmonen och Xolani Bahne från Pargas sålde presidentparet Folkhälsans majblommor. Majblomman är Finlands äldsta och mest kända välgörenhetsmärke. Intäkterna från den årliga insamlingen används till verksamhet som främjar hälsa och trygghet bland barn och unga.

Näst i tur var musikförbundet Suomen Työväen Musiikkiliitto med en hälsning spelad av ungdomsblåsorkestern Rauman Poikasoittokunta. På repertoaren stod Sailor’s Rap och Apache. Markku Ahonen, medlem i musikförbundet styrelse, berättade i sina hälsningsord mellan musikstyckena att förbundet firade sitt 100-årsjubileum 2020. President Niinistö var jubileumsårets beskyddare.

Studentkårens Sångare framförde sin hälsning till presidentparet till tonerna av Till fosterlandet och Jag vill sjunga din afton av stjärnor full. Mari Lehtoruusu, ordförande för Helsingfors universitets studentkår, uttryckte i sin hälsning oro över det prestationstryck som dagens studerande upplever. Presidenten instämde och sade att oron är befogad. Även om Finland enligt presidenten har förbättrat sina resultat på många mätbara områden, har människornas välbefinnande inte förbättrats i samma utsträckning. I sitt anförande påminde presidenten därför åhörarna om vikten av att stödja varandra.

Evenemanget hade samlat en stor skara glada förstamajfirare utanför Presidentens slott.