Renoveringen av Presidentens slott 2013–2014

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Renoveringen av Presidentens slott inleddes i december 2012 efter självständighetsdagen. Renoveringen väntas pågå i cirka två år.

Presidentens slott iståndsätts vid renoveringen i ett sådant skick som användningssyftet förutsätter och med respekt för de byggnads- och kulturhistoriska värdena. Det största renoveringsbehovet föranleds av förstärkningen av grunden, som är i dåligt skick. I samband med totalrenoveringen ska dessutom hustekniken förnyas och ytorna repareras samt förbindelselederna och byggnadens säkerhet förbättras. Presidentens slott renoverades senast i början av 1970-talet.

Under renoveringsarbetet är Presidentens slott inte i bruk. Republikens president har tillfälliga arbetslokaler i Brummerska huset som ligger vid Alexandersgatan och som varit Helsingfors stadsdirektörs tjänstebostad. Ekonomibyggnaden och Högvaktens lokaler vid Mariegatan 1 samt kontorslokalerna i Govinius hus vid Katrinegatan är tillfälliga arbetslokaler för kansliets anställda. Under totalrenoveringen är början av Mariegatan utanför Presidentens slott stängd för trafik.

Planeringen av renoveringsprojektet leds av LPR-arkkitehdit Oy och den ledande entreprenören för projektet är SRV Rakennus Oy. För projektet har reserverats cirka 45 miljoner euro. På grund av renoveringens art preciseras kostnadsberäkningarna i takt med att byggnadsarbetena framskrider.

Beredningen av renoveringsprojektet inleddes 2007. Museiverket har deltagit i projektet ända sedan det inleddes. I planeringsskedet utredde man bl.a. byggnadens och byggnadskonstruktionernas skick och undersökte byggnadens historia och lösöre.

Under renoveringen har publiken tillfälle att se konstverk från Presidentens slott i en utställning på Ateneum som öppnas i april 2013.

På Presidentens slott finns republikens presidents arbets- och representationslokaler samt lokaler där republikens presidents kansli arbetar. Slottet byggdes ursprungligen som en köpmansgård 1820. Byggnaden, som ritades av Pehr Granstedt, byggdes åren 1840–45 om till ett kejserligt palats utifrån bl.a. arkitekt Carl Ludvig Engels ritningar. Byggnaden har använts i sitt nuvarande syfte sedan 1921.

Ytterligare information press@tpk.fi