Republikens president belönade mödrar med utmärkelsetecken på mors dag

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio närvarade vid den nationella mordagsfesten i Vita salen i Helsingfors söndagen den 14 maj.

Vid festen fick 39 mödrar en medalj av I klass av Finlands Vita Ros orden förlänad av republikens president som ett erkännande av förtjänstfullt fostringsarbete. Tillställningen arrangerades av Mannerheims Barnskyddsförbund och social- och hälsovårdsministeriet.

Bland de belönade fanns mödrar till storfamiljer och ombildade familjer, ensamstående mödrar, foster-, adoptiv- och stödföräldrar samt mödrar till specialbarn. De premierade mödrarna bor på olika håll i Finland och representerar ett brett urval olika yrkeskarriärer. Utmärkande för de belönade mödrarna är deras framstående insats som fostrare, och en del av dem har också verkat aktivt utanför den egna kärnfamiljen, till exempel i bygemenskaper.

På den nationella morsdagsfesten uppvaktades mödrarna med tal och musikframträdanden. Efter festen deltog presidentparet i en kaffebjudning tillsammans med de belönade mödrarna.

Republikens president har belönat finländska mödrar sedan 1946.

Mannerheims Barnskyddsförbunds pressmeddelande den 28 april 2023: På morsdagen belönas mammor med medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros’ orden