Republikens president delade ut Millenniumpriset för teknologi till utvecklarna av snabb och billig DNA-sekvensering

President Niinistö delade ut Millenniumpriset för teknologi vid en virtuell prisutdelning den 18 maj 2021. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistö delade ut Millenniumpriset för teknologi vid en virtuell prisutdelning den 18 maj 2021. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Millenniumpriset för teknologi 2020 tilldelades professor Shankar Balasubramanian och professor David Klenerman såsom erkänsla för de tekniker för DNA-sekvensering som pristagarna har utvecklat. Republikens president Sauli Niinistö delade ut priset vid en virtuell prisutdelning tisdagen den 18 maj 2021.

I sitt gratulationstal sade Niinistö att de utmaningar som vi står inför, från coronapandemin till klimatförändringen, har ett gemensamt drag: för att möta dem behöver vi lösningar som bara tekniken och vetenskapen kan ge oss. ”För ett bättre liv behöver vi vetenskapliga forskare med mod, nyfikenhet och kunskaper. Vi behöver de banbrytande innovationer för ett samarbete utan gränser för mänsklighetens bästa.”

Professor Balasubramanian och professor Klenerman vid Cambridgeuniversitetet har tillsammans utvecklat teknologin Next Generation DNA Sequencing (NGS) som gör det möjligt att läsa av DNA snabbt, noggrant och förmånligt. Tekniken anses vara av betydande nytta för samhället bland annat i kampen mot dödliga sjukdomar, till exempel coronavirussjukdom och cancer. Tekniken kan även användas till exempel för att bekämpa växtsjukdomar och främja matproduktion.

”Innovationen har en enorm betydelse för biologi och medicin världen över.”, sade president Niinistö.

Millenniumpriset för teknologi är ett av de mest prestigefyllda priserna inom vetenskap och teknik. Det internationella priset betonar vetenskapens och teknikens breda inverkan på välbefinnandet i samhället och har delats ut med två års mellanrum sedan 2004. Värdet på priset uppgår till en miljon euro. Av de nio tidigare mottagarna av Millenniumpriset för teknologi har tre senare tilldelats Nobelpris.

President Niinistö är Millenniumprisets beskyddare. Priset beviljas av Stiftelsen Teknikakademien TAF.

Utdelningen av priset för 2020 flyttades på grund av coronapandemin.