Republikens president fattade beslut om Finlands anslutning till Nato

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö fattade den 23 mars 2023 beslut efter föredragning från statsrådet om att ansluta Finland till Nato genom att godkänna Finlands anslutning till nordatlantiska fördraget.

”Jag har stadfäst de av riksdagen antagna lagarna om Finlands medlemskap i försvarsalliansen Nato. Finland är nu redo att gå med i Nato.”, sade president Niinistö efter föredragningen.

Nordatlantiska fördraget är det fördrag genom vilket Nato inrättats. Det innehåller bestämmelser om principerna för alliansens verksamhet och om medlemmarnas skyldigheter.

Vid samma föredragning fattade republikens president också beslut om att underteckna och ratificera avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal, det så kallade Ottawaavtalet.

Republikens president stadfäste dessutom de lagar med vilka nordatlantiska fördraget och Ottawaavtalet sätts i kraft och införlivas i finsk lagstiftning.