Republikens president framför sina kondoleanser med anledning av olyckan i Raseborg

Republikens president, försvarsmaktens överbefälhavare Sauli Niinistö framför sina kondoleanser till vänner och anhöriga av offren i Raseborgs järnvägsolycka:

”De unga beväringarna färdades i fosterlandets ärende. Det är en oerhörd tragedi att resan slutade i att flera dog och flera skadades allvarligt. Jag beklagar sorgen som drabbat de anhöriga till offren i lastbilen och tåget. Jag önskar de skadade krafter att hämta sig från olyckan. Mina tankar går också till Nylands brigads beväringar och personal.”