Republikens president har tagit emot kreditivbrev av nya ambassadörer

Republikens president Sauli Niinistö tog emot kreditivbrev av nya ambassadörer torsdagen den 22 oktober 2020. Kreditivbrev överlämnades av Egyptens ambassadör Haitham Salah Kamel Ibrahim, Estlands ambassadör Sven Sakkov, Sveriges ambassadör Nicola Clase, Litauens ambassadör Giedrius Kazakevičius, Frankrikes ambassadör Agnès Cukierman och Chiles ambassadör Rodrigo Olsen Olivares.

På grund av coronaläget emottar presidenten tillsvidare kreditivbrev av nya ambassadörer ackrediterade i Finland genom ett skriftligt förfarande.

Egyptens ambassadör Haitham Salah Kamel Ibrahim
Estlands ambassadör Sven Sakkov
Sveriges ambassadör Nicola Clase
Litauens ambassadör Giedrius Kazakevičius
Frankrikes ambassadör Agnès Cukierman
Chiles ambassadör Rodrigo Olsen Olivares