Republikens president har tagit emot kreditivbrevet av en ny ambassadör

Republikens president Sauli Niinistö tog emot kreditivbrevet av en ny ambassadör fredagen den 21 januari 2022. Kreditivbrev överlämnat av Ungerns ambassadör Klára Breuer.

Ungerns ambassadör Klára Breuer.

På grund av coronaläget emottar presidenten tills vidare kreditivbrev av nya ambassadörer ackrediterade i Finland genom ett skriftligt förfarande.