Republikens president inspekterade Flygvapnet och Försvarsmaktens underrättelsetjänst

President Niinistö, kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen och kommendören för flygvapnet, generalmajor Pasi Jokinen besöker Luftoperationscentret. Foto: Joni Malkamäki/Flygvapnet

President Niinistö, kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen och kommendören för flygvapnet, generalmajor Pasi Jokinen besöker Luftoperationscentret. Foto: Joni Malkamäki/Flygvapnet

Försvarsmaktens överbefälhavare, republikens president Sauli Niinistö inspekterade Flygvapnet och Försvarsmaktens underrättelsetjänst i Tikkakoski, Jyväskylä, tisdagen den 6 oktober 2020

Under inspektionsbesöket bekantade sig president Niinistö med Flygvapnets och underrättelsetjänstens verksamhet och aktuella frågor vid enheterna. ”Jag fick en mycket övertygande bild av verksamheten. Både Flygvapnet och underrättelsetjänsten står inför utmaningen att tekniken i världen utvecklas i en enorm takt, och de måste hålla jämna steg med utvecklingen. Av detta besök fick jag intrycket att utvecklingen följs noga och att de följer med i den”, konstaterade president Niinistö.

Flygvapnet, som är en av Försvarsmaktens tre försvarsgrenar, ansvarar för Finlands luftförsvar och luftoperationer. Flygvapnets huvudbaser är Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, Karelens flygflottilj i Rissala, Satakunta flygflottilj i Birkala och Flygkrigsskolan i Tikkakoski. Flygvapnets största krigsövning år 2020 går under namnet Ruska 20.

Försvarsmaktens underrättelsetjänst är en institution som är underställd Huvudstaben och som samlar in och analyserar underrättelseinformation om det militärstrategiska läget och om den militära situationen i närområdet. Underrättelsetjänsten har sina huvudsakliga verksamhetsställen i Helsingfors och Jyväskylä.

På grund av de fall av coronavirusinfektioner och exponeringar som uppdagats under luftoperationsövningen Ruska 20 ändrades presidentens inspektionsprogram så att det planerade besöket på övningen och diskussionerna med reservister inställdes.