Republikens president inspekterade marinen

Bild: Marinen

Bild: Marinen

Republikens president Sauli Niinistö inspekterade Finska vikens Marinkommando torsdagen den 8 maj 2014.

Inspektionsbesöket inleddess i Obbnäs, där president Niinistö bekantade sig med marinens nuläge och utveckling. Efter detta bekantade sig presidenten med kustförbandens verksamhet och minröjnings- och oljebekämpningsfartyg. President Niinistö återvände från Obbnäs till Helsingfors med minfartyget Hämeenmaa. Under resan följde presidenten övningsverksamheten på fartyget.

Bilder

 Inspektion av Marinen den 8. maj 2014. Bild: Marinen  Inspektion av Marinen den 8. maj 2014. Bild: Marinen  Inspektion av Marinen den 8. maj 2014. Bild: Marinen
 Inspektion av Marinen den 8. maj 2014. Copyright © Republikens presidents kansli  Inspektion av Marinen den 8. maj 2014. Copyright © Republikens presidents kansli  Inspektion av Marinen den 8. maj 2014. Copyright © Republikens presidents kansli
 Inspektion av Marinen den 8. maj 2014. Copyright © Republikens presidents kansli  Inspektion av Marinen den 8. maj 2014. Copyright © Republikens presidents kansli  Inspektion av Marinen den 8. maj 2014. Copyright © Republikens presidents kansli