Republikens president lade ned en krans på de stupades dag

Republikens president Sauli Niinistö nedlade en krans vid Hjältekorset på Sandudds begravningsplats för att hedra de stupades dag söndagen den 16 maj 2021. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö nedlade en krans vid Hjältekorset på Sandudds begravningsplats för att hedra de stupades dag söndagen den 16 maj 2021. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö hedrade de stupades dag genom att lägga ned en krans vid Hjältekorset på Sandudds begravningsplats i Helsingfors söndagen den 16 maj 2021.

De stupades dag firas den tredje söndagen i maj till minnet av dem som stupat, avrättats eller avlidit i fångläger i krig och andra uppdrag av stridskaraktär som berört Finland och finländarna.

De stupades dag högtidlighålls av tradition med uppvaktning och kransnedläggning på hjältegravarna. På Sandudds begravningsplats nedlades en krans också av statsrådet, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet, Förbundet för de stupades anhöriga, veteran- och försvarsorganisationerna samt Helsingfors stad. På grund av coronavirusläget lades kransarna ned vid olika tillställningar.