Republikens president lade ned en krans på de stupades dag

Foto: Christian Pirskanen/Försvarsmakten

Foto: Christian Pirskanen/Försvarsmakten

Republikens president Sauli Niinistö hedrade de stupades dag genom att lägga ned en krans vid Hjältekorset på Sandudds begravningsplats i Helsingfors söndagen den 15 maj 2022.

De stupades dag firas den tredje söndagen i maj till minnet av dem som stupat, avrättats eller avlidit i fångläger i krig och andra uppdrag av stridskaraktär som berört Finland och finländarna.

De stupades dag högtidlighålls av tradition med uppvaktning och kransnedläggning vid hjältegravarna. På Sandudds begravningsplats nedlades en krans också av statsrådet, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet, Förbundet för de stupades anhöriga, veteran- och försvarsorganisationerna samt Helsingfors stad. På grund av coronaläget lades kransarna ned vid olika tillställningar.

Foto: Christian Pirskanen/Försvarsmakten

 

Foto: Christian Pirskanen/Försvarsmakten
Foto: Christian Pirskanen/Försvarsmakten