Republikens president lade ned en krans på de stupades dag

President Niinistö lade ned en krans vid Hjältekorset på Sandudds begravningsplats söndagen den 21 maj 2023. Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Republikens president Sauli Niinistö hedrade de stupades dag genom att lägga ned en krans vid Hjältekorset på Sandudds begravningsplats i Helsingfors söndagen den 21 maj 2023.

De stupades dag firas den tredje söndagen i maj till minnet av dem som stupat, avrättats eller avlidit i fångläger i krig och andra uppdrag av stridskaraktär som berört Finland och finländarna.

De stupades dag högtidlighålls av tradition med uppvaktning och kransnedläggning vid hjältegravarna. På Sandudds begravningsplats nedlades en krans också av statsrådet, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet, Förbundet för de stupades anhöriga, veteran- och försvarsorganisationerna samt Helsingfors stad.