Republikens president lade ned en krans på de stupades dag

Foto: Försvarsmakten/Ville Multanen

Foto: Försvarsmakten/Ville Multanen

Republikens president Sauli Niinistö hedrade de stupades dag genom att lägga ned en krans på hjältekorset på Sandudds begravningsplats i Helsingfors söndagen den 17 maj 2020.

De stupades dag firas den tredje söndagen i maj till minnet av dem som stupat, avrättats eller avlidit i fångläger i krig och andra uppdrag av stridskaraktär som berört Finland och finländarna. I år har det gått 80 år sedan de stupades dag firades för första gången.

De stupades dag högtidlighålls av tradition med uppvaktning och kransnedläggning på hjältegravarna. På Sandudds begravningsplats nedlades en krans också av statsrådet, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet, Förbundet för de stupades anhöriga, veteran- och försvarsorganisationerna samt Helsingfors stad. På grund av coronavirussituationen lades kransarna ned vid olika tillställningar.

Foto: Försvarsmakten/Thomas Litchfield