Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands deltagande i Natos snabbinsatsstyrkor, datakabelprojektet i Nordostpassagen och Finlands och Rysslands ekonomiska samarbetskommission

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 514/2016
29.11.2016

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands deltagande i Natos snabbinsatsstyrkor, datakabelprojektet i Nordostpassagen och Finlands och Rysslands ekonomiska samarbetskommission

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott slog den 29 november fast att Finland fortsätter delta i Natos snabbinsatsstyrkor (NRF) 2019–2020. Till Natos snabbinsatsstyrkors supplementära verksamhet anmäler Finland för 2019 arméns jägarförband och för 2020 marinens kustjägarförband och minjaktfartyg i klassen Katanpää. Finland har deltagit i NRF-styrkornas supplementära verksamhet sedan 2012, och det är en viktig del av Finlands partnerskapssamarbete med Nato.

Vid mötet diskuterades även datakabelprojektet i Nordostpassagen utgående från en utredning som kommunikationsministeriet nyligen låtit göra. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott ansåg att det skulle vara viktigt att beredningen av projektet fortsätter i brett samarbete med alla länder som är av central betydelse för projektet. 

Vid mötet diskuterades dessutom aktuella frågor och besök som gäller Ryssland. Vid det möte för den ekonomiska kommissionen för Finlands och Rysslands regeringar som ordnades i Moskva den 23 november behandlades såväl allmänna frågor om ländernas handelsrelationer och ekonomiska relationer som frågor om företagens verksamhetsmiljö. 

Ytterligare information: Timo Kantola, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 477, Maimo Henriksson, avdelningschef (Ryssland), tfn 0295 351 247, utrikesministeriet; Heikki Välivehmas, enhetschef (Nato), tfn 0295 140 330, försvarsministeriet; Harri Pursiainen, kanslichef (Nordostpassagekabeln), tfn 0295 342 389, kommunikationsministeriet