Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands militära bistånd till Frankrike, Förenta staternas begäran om stöd för koalitionen mot ISIL och Finlands kandidatur till FN:s säkerhetsråd

Statsrådets kommunikationsavdelning
PRESSMEDDELANDE 666/2015
11.12.2015

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade fredagen den 11 december de konkreta åtgärder som Finland kan vidta för att svara på Frankrikes begäran om bistånd efter terrordåden i Paris.

Som svar på Frankrikes begäran erbjuder sig Finland att fortsätta och utvidga deltagandet i utbildningsinsatsen i Erbil i norra Irak och att utvidga deltagandet i UNIFIL-insatsen i Libanon. Finland har redan tidigare beslutat att stärka sitt deltagande i krishanteringsinsatsen MINUSMA i Mali till högst 20 personer. På fredagen beslutade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott att utforska möjligheterna att utöka detta antal. Försvarsministeriet har överlåtit ett antal flygtimmar till Frankrike för gemensamma fraktflygplan för servicetransporter.

Vid mötet diskuterades även Förenta staternas begäran till de stater som hör till den internationella koalitionen mot ISIL, inklusive Finland, att öka stödet till den verksamhet som bekämpar ISIL. Beslutet om att fortsätta och stärka utbildningsinsatsen i Erbil är ett svar även på denna begäran från Förenta staterna. Dessutom granskas möjligheterna att ekonomiskt stödja stabiliseringen av Irak. Bekämpningen av ISIL grundar sig på beslut av FN:s säkerhetsråd.

Vid mötet konstaterades det att Finland i enlighet med den nordiska rotationen kandiderar för att bli icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för perioden 2029–30. Valet avgörs sommaren 2028. Att befästa kandidaturen i ett tidigt skede ger uttryck för Finlands starka engagemang i FN-verksamheten.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, utrikesministeriet, och Esa Pulkkinen, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet